English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ev Merkezli Anne-Bebek Eğitim Programının 10-12 Aylık Bebeklerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
(Examining the Effect of the Home Based Mother-Infant Education Program in the Development of 10 - 12 Month Old Infant )

Yazar : Ayşegül Ulutaş Avcu   - Zekeriya Çalışkan  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-2
Sayfa : 152-163


Özet
Bu araştırma, 10-12 aylık bebeklere yönelik hazırlanan Ev Merkezli Anne-Bebek Eğitim Programı'nın bebeklerin gelişimine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10-12 aylık 44 bebek oluşturmaktadır. Çalışmada boylamsal model kullanılmıştır. Eğitimci tarafından bebeklerin sekiz hafta boyunca haftada bir gün 45 dk. gelişimsel oyunlar oynamaları sağlanmıştır. Araştırmada verileri toplamak için Genel Bilgi Formu ve araştırmacı tarafından geliştirilen Gelişim Kontrol Listesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bebeklerle oynanan oyunların bebeklerin sosyal-duygusal, dil, psikomotor ve bilişsel gelişim alanlarına olumlu katkıları olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bebek Gelişimi, Oyun, Ev Merkezli Program.

Abstract
This study was conducted in order to find out the effect of Home Based Mother-Infant Education Program prepared for 10-12 month old infants in the development of infants. The sample of the study consisted of 44 infants aged between 10 and 12 months. The longitudinal model was used in this study. The educator played developmental games with the infants 45 minutes in a week during eight weeks. General Information Form and the Development Check List developed by the researcher were used to collect the data in the study. The data were analyzed using frequency and percentage tables. As a result of this study, it was determined that the games played with infants had positive effects on his social-emotional, linguistic, psychomotor and cognitive development areas.

Keywords
Infant Development, Game, Home-Based Program.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

    Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


    Eylül 2020 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2020 Sayısı (Cilt: 10, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri