English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme
Günümüzde iletişim alanında yaşanan ve tüm dünyayı saran teknolojik gelişmeler, medya alanında yeni bir oluşuma sahne olmuş bulunmaktadır. Söz konusu oluşum, internet, sosyal ağlar, bloglar ve sosyal medya gibi yeni araçların yeni medya ortamları olarak çağımıza damga vurmasına yol açmış bununla birlikte önemli toplumsal değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal ilişki kurma biçimlerini ve ilişki niteliklerini ciddi bir dönüşüme uğratan yeni medya olgusunun toplumsal yapıyı önemli bir biçimde yeniden şekillendirdiği ve bu yapı içerisinde farklı toplumsallaşma biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda günümüzde tüm dünyayı kuşatan yeni medya ortamları ile toplumların giderek bir ağ toplumuna benzediği ve söz konusu ağlarla oluşan ilişki kurma pratiklerinin yeni toplumsallaşma biçimleri oluşturduğu gözlenmektedir. Toplumsal olarak kimliğin inşasını sağlayan bir kavram olarak öne çıkan yeni medya, sahip olduğu çeşitlilik, modernlik gibi donanımlarla bireylere, daha zengin ve araştırılabilir bir içerik sağlamakta bu nedenle de önemli bir toplumsallaşma aracı olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus gündelik yaşantımızın her alanına nüfuz etmiş bulunan yeni medya ortamlarının önemli ve yeni bir kamusal alan yarattığıdır.

Anahtar Kelimeler
Medya, Yeni Medya, Toplumsallaşma, Toplumsallaşma Araçları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri