English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerinin Çocukların Serbest Oyun Davranışları Üzerine Etkisi
(The Effect of Learning Centers on the Children’s Leisure Time Activity Behaviors at Pre-School Institutions )

Yazar : Arzu Özyürek   - Nida Kılınç  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-2
Sayfa : 125-138


Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf ortamı ve öğretmen tutumlarının çocukların serbest oyun davranışlarıyla olan ilişkisinin incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmaya 10 anasınıfı ve 10 anaokulu öğretmeni olmak üzere toplam 20 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından uzman görüşleri alınarak oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında farklı öğrenme merkezlerinin bulunduğu, öğretmenlerin çoğunun bu merkezleri yeterli gördükleri, eğitim-öğretim sürecinde kullanılan materyallerin daha çok okul idaresince belirlendiği ve öğretmenlerin çoğunluğunun serbest oyun zamanında aile katılımına yer vermedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Merkezleri, Serbest Zaman Etkinlikleri, Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Okul Öncesi Öğretmeni.

Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between classroom environment and teachers’ attitudes and leisure time activity behaviors of children. This study included a total of 20 pre-school teachers, ten of whom were employed in kindergartens and the other ten were in preschools. A semi-structured interiew form designed by the researchers depending on the related literature was used to collect the data of the study. Data of the study was analyzed by using content analysis. Results revealed that various learning centers were located in the classrooms, and most of the teachers found them sufficent. Results also indicated that the materials used during the process of teaching and learning were chosen by the school administrators and that majority of the teachers did not accept parents participating in free game sessions. Results of the study were discussed in line with the related literature.

Keywords
Learning Centers, Leisure Time Activities, Pre-School Institution, Pre-School Teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri