English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Ev Merkezli Anne-Bebek Eğitim Programının 10-12 Aylık Bebeklerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
Bu araştırma, 10-12 aylık bebeklere yönelik hazırlanan Ev Merkezli Anne-Bebek Eğitim Programı'nın bebeklerin gelişimine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10-12 aylık 44 bebek oluşturmaktadır. Çalışmada boylamsal model kullanılmıştır. Eğitimci tarafından bebeklerin sekiz hafta boyunca haftada bir gün 45 dk. gelişimsel oyunlar oynamaları sağlanmıştır. Araştırmada verileri toplamak için Genel Bilgi Formu ve araştırmacı tarafından geliştirilen Gelişim Kontrol Listesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bebeklerle oynanan oyunların bebeklerin sosyal-duygusal, dil, psikomotor ve bilişsel gelişim alanlarına olumlu katkıları olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bebek Gelişimi, Oyun, Ev Merkezli Program.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri