English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk Alaeddinoğlu - Meryem Samırkaş Komşu  
TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 428-448
A Field Study on Competitiveness of Tourism in TRB2 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Hişmanoğlu - Fatma Özüdoğru  
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Öğrenci Değişkenleriyle İlişkili Olarak İngilizce İletişime Gönüllülüğünün Araştırılması Ss, 449-461
An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Özyürek  
Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması Ss, 462-472
A Study on Development of a Scale on Violence Sensitivity towards Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande Şahin - İştar Cengiz  
Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Ss, 473-481
Determination of University Staff’s Attitudes towards the Disabled in the Workplace.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Burucuoğlu  
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma Ss, 482-489
A Research on Nomophobia Levels of Vocational College Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Deniz  
Politik Karikatürlerde Kadının Temsili: 1950 Seçimleri ve Nesneleştirilen Kadın Ss, 490-511
Representation of Women in Political Caricatures: The 1950 General Elections and the Objectified Woman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda Er  
Reklam Filmciliğinde Yapım Sonrası Aşamada Kurgu ve Ses/Müzik Tasarımı Ss, 512-528
Editing and Sound/Music Design in Advertising Film Post-Production
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu - Erem Çalışkan  
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devlet Okullarında İlkokul Eğitimine Dair Öğretmen Görüşleri: Sinop İli Örneği Ss, 529-546
Opinions of Teachers on the Primary Education of Foreign Students in Public Schools: The Case of Sinop Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Türk Spor Basınında Asparagas Haber ve Spor Ekonomisine Etkileri Ss, 547-563
Fake News in Turkish Sports Media and its Effects on the Sports Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Sivrikaya  
At Kültürü ve At Yarışları-Düzce Örneği Ss, 564-573
Horse Culture and Horse Races-Düzce Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabriye Çelik Uğuz  
Hane Halklarının Eğitim ve Kültür Harcamalarının Turizm Harcamalarına Etkisi Ss, 574-580
The Effect of Education and Culture Expenditures of Households on the Tourism Expenditures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Akdoğan  
Ebu’ş-Şeyh, Hadisçilik Faaliyetleri ve Eserleri Ss, 581-599
Ebu'sh-Sheikh, Hadisçilik Activities and Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Özmen  
Avrupa’da Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı: Farklı Refah Devletleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 600-620
Financing of Social Security in Europe: A Research on Different Welfare States
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif Yılmaz - Haluk Tanrıverdi  
Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 621-639
A Research on Levels of Occupational Fit and Occupational Perception of Cookers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Ahmet Erkan Metin - Yeşim Aksoy Şaştım  
Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Ss, 640-652
Student Perspectives on Distance Education and the Assessment of the Efficiency of Distance Education English Courses: Banaz Vocational College
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Keşaplı  
İşletmelerin Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Kurmuş Oldukları İletişiminin Marka Değeri Üzerine Etkisi Ss, 653-668
The Effect of Social Media Interaction of Companies on Brand Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saida Ahmadova - Kamile Jamontaite  
Reklamlarda Ünlü-Marka Uyumu, Ünlü-Tüketici Benzerliği ve Ünlüye Karşı Tutumun Marka Değerine Etkisi Ss, 669-694
Celebrity-Brand Adjustment, Celebrity-Consumer Similarity in Advertisements and the Effect of Attitude to Celebrity on Brand Value
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Çiftçi  
Jenerasyon Y'nin Yatırım Aracı Tercihleri: Oyun Teorisi Yaklaşımı Ss, 695-709
Generation Y Investment Tool Preferences: Game Theory Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal Koçer  
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 710-732
The Effect of Customer Relationship Management on Customer Loyalty: A Field Study on The Banking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mevlüt Can Koçak  
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği Ss, 733-746
Social Media Habits of University Students: a Case of Necmettin Erbakan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzullah Şahin - Şahin Danışman  
Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması Ss, 747-760
Creative Personality Traits Scale: Reliability and Validity Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri