English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
(Determination of University Staff’s Attitudes towards the Disabled in the Workplace. )

Yazar : Hande Şahin   - İştar Cengiz  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 473-481


Özet
Üniversite personelinin işyerinde engelliye yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ve Hukuk Fakültesi’nde görev yapan 115 akademik ve idari personel katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Mamatoğlu, Dökmen ve Yıldırım (2015) tarafından geliştirilen “İş Yerinde Engelliye Yönelik Tutumlar Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U istatistik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; üniversite personelinin işyerinde engelli bireye yönelik tutumlarının cinsiyete, eğitim düzeyine ve görev türüne göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05).

Anahtar Kelimeler
Akademik Personel, Engelli Tutumu, İdari Personel, İşyeri, Üniversite

Abstract
This research which aimed the university staff's attitudes towards the disabled in the workplace was conducted with the participation of 115 academic and administrative staff members working at the Faculty of Law and Faculty of Health Science at Kırıkkale University. In the study, the “Attitude Scale for Disability in the Workplace " which is developed by Mamatoğlu, Dökmen ve Yıldırım (2015) was used as the data collection instruments. Descriptive statistics, the Kruskal-Wallis test and the Mann-Whitney U test were used in statistical analysis. The study results revealed significant differences in the the attitudes of the university staff towards the disabled individual with respect to gender, education level and duty type (p<0.05).

Keywords
Academic Staff, Disability Attitudes, Administrative Staff, Workplace, University.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri