English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencilerinin Bazı Öğrenci Değişkenleriyle İlişkili Olarak İngilizce İletişime Gönüllülüğünün Araştırılması
Son yirmi yılda, Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Japonya, Çin, İran ve Türkiye gibi pek çok ülkede amaç dilde iletişime gönüllülük ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Dünyada ve ülkemizde amaç dilde iletişime gönüllülük ile ilgili yapılan birçok çalışmaya rağmen, ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin İngilizce iletişime gönüllülüğü araştırmacılar tarafından incelenmemiştir. Bu noktadan hareketle, bu araştırma ülkemizin Batı kesiminde yer alan bir devlet üniversitesindeki rastgele seçilmiş 328 öğrencinin İngilizce iletişime gönüllülüğünü bazı öğrenci değişkenleri ile ilişkili olarak incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak McCroskey’in (1992) geliştirdiği iletişime gönüllülük ölçeği kullanılmıştır. İki bölümden oluşan ölçeğin birinci bölümünde yaş, cinsiyet, alan ve üniversitede İngilizce konuşan insanlarla doğrudan bağlantı gibi kişisel bilgiler yer almıştır. Ölçeğin ikinci bölümünde ise, öğrencilerin İngilizce iletişime gönüllülüğünü ölçen 20 madde yer almıştır. Sekiz adet tamamlayıcı niteliğindeki maddenin çözümlemesi yapılmamıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin orta düzeyde İngilizce WTC’ye sahip olduklarını göstermiştir. Araştırmada, alan ve İngilizce konuşan insanlar ile doğrudan temas kurma öğrenci değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin İngilizce iletişime gönüllülüğünü etkilediği bulgulanırken, yaş ve cinsiyet öğrenci değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin İngilizce iletişime gönüllülüğünü etkilediği bulgulanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
İletişim, iletişime gönüllülük, üniversite öğrencileri, Türk yükseköğretim bağlamı, öğrenci değişkenleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri