English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türk Spor Basınında Asparagas Haber ve Spor Ekonomisine Etkileri
Basının en önemli işlevi haber ve bilgi vermedir. Basın, bu işlevini yerine getirirken güvenilir olmalıdır. Bu güvenilirliğin basının her alanında uygulanması zorunludur. Ancak basın, bunu farklı alanlarda çeşitli şekillerde ihlal etmektedir. Bu alanlardan biri de spor basınıdır. Spor basını, spor olaylarını halka duyurma işlevini yerine getiren, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş kitleleri etkileyen bir güce sahiptir. Günümüzde spora duyulan ilginin her geçen gün artması sonucu büyük bir spor kamuoyu oluşmuştur. Basın, bu kamuoyunun oluşmasında, bilgilenmesinde ve yönlenmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Spor basını, kitleleri daha fazla heyecanlandırmak, sporun aktörlerine ve spor ekonomisine doğrudan veya dolaylı etki etmek ve yön vermek amacıyla olayları bazen abartarak, bazen çarpıtarak bazen de tamamen yalan olarak sunabilmektedir. Bu çalışmada, spor basınında yer alan “asparagas” haberlerin, spor ekonomisine ne gibi etkileri olduğunun irdelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada spor medyasında yer alan asparagas haberlerle, gazete satışları, borsa, kulüplerin lisanslı ürün satışları, kombine bilet satışları ve takımların bilinirliği arasında bağlantı olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Spor Basını, Asparagas Haber, Spor Ekonomisi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri