English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hane Halklarının Eğitim ve Kültür Harcamalarının Turizm Harcamalarına Etkisi
Turizm talebini etkileyen toplumsal unsurlardan biri olan eğitim ve kültür seviyesi, seyahate olan ilgi ve merakı artırmakla birlikte bu ilgi ve merak kişilerin hem seyahat alışkanlığını hem de seyahat biçimini şekillendirmektedir. Ancak eğitim düzeyinin, kültürel bilinçlenmenin ve seyahate çıkma isteğinin artabilmesi için bu süreçte eğitim hizmetlerine ait harcamaların ve kültürel faaliyetler için yapılan harcamaların da birlikte artırılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye genelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA)’ne ait yatay kesit veri seti kullanılarak eğitim-kültür harcamaları ile turizm arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, turizm harcamalarının eğitim-kültür harcamaları ve hane geliri ile pozitif; hane büyüklüğü ile negatif ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm Talebi, Eğitim ve Kültür Harcamaları, Yatay Kesit Modelleme

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri