Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
7-2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk Alaeddinoğlu - Meryem Samırkaş Komşu  
TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 428-448
A Field Study on Competitiveness of Tourism in TRB2 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Hişmanoğlu - Fatma Özüdoğru  
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Öğrenci Değişkenleriyle İlişkili Olarak İngilizce İletişime Gönüllülüğünün Araştırılması Ss, 449-461
An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Özyürek  
Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması Ss, 462-472
A Study on Development of a Scale on Violence Sensitivity towards Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande Şahin - İştar Cengiz  
Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Ss, 473-481
Determination of University Staff’s Attitudes towards the Disabled in the Workplace.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Burucuoğlu  
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma Ss, 482-489
A Research on Nomophobia Levels of Vocational College Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Deniz  
Politik Karikatürlerde Kadının Temsili: 1950 Seçimleri ve Nesneleştirilen Kadın Ss, 490-511
Representation of Women in Political Caricatures: The 1950 General Elections and the Objectified Woman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda Er  
Reklam Filmciliğinde Yapım Sonrası Aşamada Kurgu ve Ses/Müzik Tasarımı Ss, 512-528
Editing and Sound/Music Design in Advertising Film Post-Production
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu - Erem Çalışkan  
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devlet Okullarında İlkokul Eğitimine Dair Öğretmen Görüşleri: Sinop İli Örneği Ss, 529-546
Opinions of Teachers on the Primary Education of Foreign Students in Public Schools: The Case of Sinop Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce  
Türk Spor Basınında Asparagas Haber ve Spor Ekonomisine Etkileri Ss, 547-563
Fake News in Turkish Sports Media and its Effects on the Sports Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Sivrikaya  
At Kültürü ve At Yarışları-Düzce Örneği Ss, 564-573
Horse Culture and Horse Races-Düzce Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabriye Çelik Uğuz  
Hane Halklarının Eğitim ve Kültür Harcamalarının Turizm Harcamalarına Etkisi Ss, 574-580
The Effect of Education and Culture Expenditures of Households on the Tourism Expenditures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Akdoğan  
Ebu’ş-Şeyh, Hadisçilik Faaliyetleri ve Eserleri Ss, 581-599
Ebu'sh-Sheikh, Hadisçilik Activities and Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Özmen  
Avrupa’da Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı: Farklı Refah Devletleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 600-620
Financing of Social Security in Europe: A Research on Different Welfare States
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif Yılmaz - Haluk Tanrıverdi  
Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 621-639
A Research on Levels of Occupational Fit and Occupational Perception of Cookers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Ahmet Erkan Metin - Yeşim Aksoy Şaştım  
Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Ss, 640-652
Student Perspectives on Distance Education and the Assessment of the Efficiency of Distance Education English Courses: Banaz Vocational College
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Keşaplı  
İşletmelerin Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Kurmuş Oldukları İletişiminin Marka Değeri Üzerine Etkisi Ss, 653-668
The Effect of Social Media Interaction of Companies on Brand Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saida Ahmadova - Kamile Jamontaite  
Reklamlarda Ünlü-Marka Uyumu, Ünlü-Tüketici Benzerliği ve Ünlüye Karşı Tutumun Marka Değerine Etkisi Ss, 669-694
Celebrity-Brand Adjustment, Celebrity-Consumer Similarity in Advertisements and the Effect of Attitude to Celebrity on Brand Value
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Çiftçi  
Jenerasyon Y'nin Yatırım Aracı Tercihleri: Oyun Teorisi Yaklaşımı Ss, 695-709
Generation Y Investment Tool Preferences: Game Theory Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Köksal Koçer  
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 710-732
The Effect of Customer Relationship Management on Customer Loyalty: A Field Study on The Banking Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mevlüt Can Koçak  
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği Ss, 733-746
Social Media Habits of University Students: a Case of Necmettin Erbakan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzullah Şahin - Şahin Danışman  
Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması Ss, 747-760
Creative Personality Traits Scale: Reliability and Validity Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri