Türkçe

Quick accessÖzet


Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu
Günümüzde iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler yaşantımızın her alanında olduğu gibi eğitim, öğretim alanında da etkisini göstermektedir. Uzaktan Eğitim Sistemi, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden yararlanarak internet aracılığıyla mekândan ve zamandan bağımsız olarak derslerin öğrencilere sunulduğu bir eğitim sistemidir. Türkiye’ de ön lisans ve lisans eğitimi veren pek çok üniversite artık temel eğitim derslerini Uzaktan Eğitim Sistemiyle öğrencilere sunmaktadır. Türkiye’ de Ege Bölgesinde bulunan Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulundaki öğrencilere bazı temel dersler Uzaktan Eğitim Sistemiyle verilmektedir. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine bakış açılarının ve bu temel derslerden biri olan İngilizce dersinde öğrencilerin takip, memnuniyet ve başarı seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla dersi alan 216 öğrenci ile yüz yüze anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS Statistics 20.0 programında Korelasyon analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ankete katılan öğrencilerin % 67’ sinin uzaktan eğitim derslerini yüz yüze eğitim kadar verimli bulmadıklarını göstermiştir. Anketörlerin % 65' i İngilizce dersini uzaktan eğitim sistemiyle almak istemediklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan 216 öğrenciden sadece %27.3’ünün uzaktan eğitim İngilizce dersini kaldığı ev veya yurttan izleme imkanına sahip olduğu belirlenmiştir. İngilizce dersini haftalık ders programına göre düzenli bir şekilde takip eden öğrenci oranı ise sadece %9,3 olmuştur. Uzaktan eğitim sisteminde dersin düzenli takip edilmesi ile işleniş şeklinin ilgi çekici ve zevkli bulunması arasında önemli pozitif yönde yüksek korelasyon olduğu (r=0,614) belirlenmiştir. Aynı zamanda dersin düzenli takip edilmesi ile bu öğrencilerin dersteki başarı durumları arasında da önemli pozitif yüksek korelasyon (r=0,710) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilere kaldıkları yurt veya evde internet ortamının sağlanması ve derslerin öğrenci tarafından düzenli olarak takip edilmesi halinde uzaktan eğitim sistemi ile eğitim verilmesinin verimli bir uygulama olacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim Sistemi, İngilizce, Banaz MYO.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri