English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

12-4 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArzu Kalafat Çat - Olgun Küçük  
Haber Söyleminde İdeolojik Etki: Ayasofya’nın İbadete Açılması Haberleri Ss, 678-691
Ideological Impact in News Discourse: News on the Opening of Ayasofya to Worship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedriye Özbek - Muhammet Bilgen  
Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nde Korunan 18. Yüzyıla Ait Beş Adet Yazma Eserin Tezyini Açıdan İncelenmesi Ss, 692-710
Analyzing Five 18th Century Manuscripts Being Preserved in Kayseri Raşit Efendi Manuscript Library in Terms of Decoration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eşref Ay - Semra Günay Aktaş  
Ses Atmosferi ve Demografik Özelliklerine Göre Turistlerin Duygu Durumları Ss, 711-727
Moods of Tourists according to the Demographic Features and Soundscape
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande Eyüboğlu - Serap Faiz Büyükçam  
Sosyal Sürdürülebilirliğin Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapılar Üzerinden Okunması: Samsun Örneği Ss, 728-739
Reading Social Sustainability through Adaptive Reuse Historical Buildings: The Case of Samsun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgeriş - Selim Cinisli - Ayşe Karahan - Fatih Yarşı  
Sanatsal Anlatım ve Uygulamalarıyla EXPO 2016 Erzurum Bahçesi’nin Değerlendirilmesi Ss, 740-751
Evaluation of Expo 2016 Erzurum Garden with its Artistic Expression and its Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Yılmaz  
Modern Heykel Sanatında Taşın Değişen Biçim Dili Ss, 752-765
The Changing Form Language of Stone in Modern Sculpture Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan İlden - Serap Yıldız İlden - İ.M.V. Noyan Güven  
Erilin Sanat Yaratımında Kadın İmgesi ve Feminist Başkaldırı Ss, 766-781
The Image of Female in Male Art Creation and the Feminist Revolt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Tüt - Muharrrem Tuna - Funda Aldoğan Şenol  
Turizm Ekseninde Somut Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğinin İncelenmesi Ss, 782-797
Examination the Sustainability of Tangible Cultural Heritage in the Axis of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Yeğin  
Geleneksel Divriği Evlerinin Kültür Turizmi Amaçlı Yeniden İşlevlendirilmesi Ss, 798-816
Reuse of Traditional Divrigi Houses for Cultural Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Tapkı  
Müşküle Köyünün Bir Koruma Yöntemi Olarak Turizm Rotası Üzerinde Değerlendirilmesi Ss, 817-834
Evaluation of Müşküle Village on the Tourism Route as a Protection Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Duran - Mehmet Metin Arslan  
Okul Yöneticilerinin Vizyon Belirleme Düzeyleri ve Kriz Yönetimi Becerileri Üzerine Bir Araştırma Ss, 835-851
A Research on the Vision Setting Levels and Crisis Management Skills of Headmasters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Merve Rızaoğlu - Özlem Şenyiğit  
Expo Organizasyonlarına Ait Tematik Sergi ve Etkinlik Yapılarının Turizm Potansiyelleri Bağlamında İncelenmesi: 21. Yüzyıl Expo Örnekleri Ss, 852-866
Investigation of Thematic Exhibition and Event Structures of Expo Organizations in the Context of Tourism Potentials: Examples of 21st Century Expos
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Aktaş  
Kasaba Köyü ve UNESCO Sürecindeki Mahmutbey Camii’nin Kastamonu Turizmine Katkısı Ss, 867-881
Contribution of Kastamonu Tourism of Kasaba Village and of Mahmutbey Mosque whose UNESCO Process Continues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Ümran Çavuşoğlu - Muhammet Bilgen  
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüpanesi’nde Korunan Üç Adet Kur’ân-ı Kerîm’in Tezhiplerinin İncelenmesi Ss, 882-895
Analysis of the Illuminations of the Three Qur’ans Preserved in the Central Library of the Presidency of Religious Affairs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri