English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNuray Türker - Şengül Selçuk - Aygül Özyıldırım  
Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Safranbolu Örneği Ss, 1-13
The Effect of Tourism in Residents' Quality of Life: The Case of Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saida Ahmadova - Orhan Akova  
Türkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 14-29
A Research on Organic Ecotourism Farms in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss132
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hasan Örkcü - Eda Çakmak  
Türkiye’deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi Ss, 30-48
The Evaluation of Efficiency of Provinces in Turkey by Socio-Economic Main Indicators Using Data Envelopment Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Hanife Ölçer - Arzuhan Aydın  
Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Safranbolu Örneği Ss, 49-62
Leisure Time Habits of Residents: A Case Study on Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat Can  
Hizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Ölçülmesi: Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 63-83
The Measurement of Service Quality with Servqual Scale: A Research on Uşak University Central Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker - Adnan Çetinkaya - Ahmet Cinkara  
Hava Sporları Turizmi ve Safranbolu'nun Hava Sporları Potansiyelinin Belirlenmesi Ss, 84-100
Air Sports Tourism and Determination of Safranbolu's Air Sports Potential
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma İgüs  
Balkanlar'dan Anadolu'ya Boza ve Türleri ile Türkiye’deki Balkan Kökenli Bozacılar Ss, 101-111
Boza and its Types From Balkans to Anatolia and the Boza Masters of Balkan Origin in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Dönüşüm ve Siyasi Bloklaşma Ss, 112-125
Economic Transformation and Formation of Political Blocks in Ottoman State in the XXth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şefik Okan Mercan  
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel İşletmelerini Çevre Duyarlılığı Açısından Değerlendirmeleri Ss, 126-144
Undergraduate Tourism Students’ Evaluation of the Hotel Enterprises in Terms of Environmental Awareness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Türkoğlu - Utku Ongun  
Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma Ss, 145-161
A Theoretical Study on the Assessment of Tourism Potential of Isparta Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Özçınar - Tuğba H. Öztürk  
The Intellectual Structure of Media Literacy Field Ss, 162-179
Medya Okuryazarlığı Alanının Kavramsal Yapısının Belirlenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Özdemir Yılmaz - Ozan Özok - Barış Erdem  
Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Uygulamalar: Bodrum Örneği Ss, 180-197
Environmentally Friendly Practices in Accommodation Enterprises: A Case Study in Bodrum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin - Emine Hilal Özbay  
Halkla İlişkiler Uygulamalarından Beyaz Masa: Uşak Belediyesi Örneği Ss, 198-209
White Table of Public Relations Practice: The Case of the Municipality of Uşak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss211
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Dursunoğlu  
Sosyal Darwinizm Ss, 210-221
Social Darwinism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurt A. Heller Çeviren: Dilek Kar - Feyzullah Şahin  
Bilimsel Yetenek ve Yaratıcılık Ss, 222-250
Scientific Ability and Creativity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yrd.Doç.Dr. Arup Kumar Baksi Çeviren: Köksal Koçer  
İlişki Yönetimi: Turizm İçin Boyutlar Ss, 251-268
Relationship Management: Dimensions for Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Simonton, K. D. Çeviren: Ali Ünlü  
(Bilimsel) Yaratıcılık Çeşitleri: Hiyerarşik Alana Özgü Eğilim, Gelişim ve Başarı Modeli Ss, 269-290
Varieties of (Scientific) Creativity A Hierarchical Model of Domain-Specific Disposition, Development, and Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri