English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma
(A Theoretical Study on the Assessment of Tourism Potential of Isparta Province )

Yazar : Musa Türkoğlu   - Utku Ongun  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 145-161


Özet
Isparta ilinde yılın dört mevsiminde hemen hemen her türlü alternatif turizm çeşidinin yapılmasına imkan sağlayan potansiyelin olması nedeniyle gelecekte turizm sektörünün ön plana çıkması bölgenin kalkınması hatta ülkenin kalkınması için önemli bir unsurdur. Özellikle Süleyman Demirel Kalkınma ve Demokrasi Müzesi, turizm ürün çeşitliği içerisine giren gül ve lavanta aktiviteleri turizmin Isparta’da ivme kazanmasına neden olacak unsurlardır. Gelecekte Isparta’da turizmin şekillenmesinde bu unsurların göz önüne alınarak plan ve programların yapılmasında yarar vardır. Bu çalışmada literatür tarama tekniği kapsamında ikincil verilerle değerlendirme yapılmıştır. Eldeki bulgulara göre, yerel yöneticilerinin turizm konusuna ciddi bir şekilde eğilmemesi, ulusal ve uluslararası basında yeterli düzeyde tanıtımının yapılmaması, konaklama kapasitesinin yetersizliği, seyahat acenteleri tarafından yeterli düzeyde ilin çekim merkezi konumunda olmaması ve ilde konaklama süresinin kısa olması gibi sorunlar nedeniyle alternatif turizm potansiyelinden yeterince faydalanamadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Alternatif Turizm, Eko Turizm, Isparta.

Abstract
The province of Isparta has the potential that provides the opportunity to realise almost all kinds of tourism throughout the year and hence in the future the sector of tourism would stand out not only for the regional development but also for the country. Particularly, Süleyman Demirel Museum of Development and Democracy, and the tourism activities regarding rose and lavender are the factors that would accelerate the tourism in Isparta. In the future it would be beneficial that these formative facts are going to be taken into account in the plans and programs relating the tourism sector. In the study, the assessment is made through secondary data in the context of literature review. According to the findings, it is determined that the alternative tourism potential is not adequately exploited as the local administrators do not address the tourism sector seriously, there is not adequate promotion either in national or international press, the accommodation capacity is insufficient, the province is not a centre of attraction for travel agencies, and the accommodation duration in the province is short.

Keywords
Alternative Tourism, Eco Tourism, Isparta.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri