English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


The Intellectual Structure of Media Literacy Field
Medya okuryazarlığı, kökleri sosyoloji, psikoloji, eğitim, politika kuramları, iletişim, sanat ve estetik gibi farklı alanlara dayanan zengin ve disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Medya okuryazarlığı alanının yapısını ve yönelimlerini belirlemek amacıyla alanyazını nitel yöntemlerle inceleyen bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, alanın yapısını nicel yöntemlerle belirlemeye çalışan herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, disiplinler arası bir alan olan medya okuryazarlığı alanının entellektüel yapısının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, alandaki araştırmacıların alana ilişkin ortak algılarını ortaya koymak için yazar ortak-atıf analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortak atıf analizi nitel yöntemlerden farklı olarak herhangi bir araştırmacının algısını değil alanda çalışan araştırmacıların ortak algılarını yansıtır. Dolayısıyla, ortak atıf analizi bilimsel alanların yapısını ve yönelimlerini nesnel bir biçimde ortaya koymak için farklı alanlardaki araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada ISI Web of Knowledge veritabanından elde edilen veriler ortak atıf analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları göstermektedir ki, medya okuryazarlığı alanı Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Sosyal Psikoloji, Yeme Bozuklukları, Tütün Kullanımı, Yeni Okuryazarlıklar, Ulusal ve Uluslararası Gündemler ve Dijital Vatandaşlık ve Demokratik Katılım alt alanlarından oluşmaktadır. Araştırma bulgularının, alandaki araştırmacı ve eğitimcilere alanın yapısına ilişkin bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medya Okuryazarlığı, Ortak Atıf Analizi, Bilimsel Alanların Haritalanması

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri