English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Organic Ecotourism Farms in Turkey )

Yazar : Saida Ahmadova   - Orhan Akova  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 14-29


Özet
Son yıllarda gerek dünyada gerek Türkiye’de turistlerin turizm eğilimleri incelendiğinde turizm hareketlerine katılanların turizmden beklentilerinin değişmekte olduğu görülmektedir. İnsanlar kalabalık ve alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşarak alternatif turizm türlerinden biri olan ekoturizme gittikçe daha fazla katılmaktadırlar. Çiftlik turizmi, gelen ziyaretçilerin hem tarım ve hayvancılık, hem de çeşitli ekoturizm faaliyetlerini birlikte kullanabilmesini sağlayan, bunun yanı sıra yöre halkına ekonomik anlamda ek gelir kazandıran, aynı zamanda bölgenin kültürel anlamda tanıtılmasına da katkıda bulunan bir turizm çeşididir. Çevreye geri dönüşü olmayan zararlar veren kitle turizminin aksine sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda gelişen çiftlik turizminin Türkiye’de de uygulama alanları genişlemektedir. Bu çalışmanın amacı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin TaTuTa projesi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren organik ekoturizm çiftliklerinin turizm işletmeciliği açısından incelenmesidir. Bu kapsamda bu çiftliklerin müşteri profilleri, sunulan ürün özellikleri, yönetim ve organizasyon biçimleri, pazarlama stratejileri, insan kaynakları yönetimi gibi turizm işletmeciliği uygulamaları araştırılmıştır. Bu doğrultuda çiftliklere anket çalışması uygulanarak çiftlik yöneticilerinin fikir ve düşünceleri incelenmiş, ortaya çıkan bulgular tartışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çiftliklerin müşteri profillerinin çoğunlukla gönüllü, stajyer, yarı gönüllü, aynı zamanda belirli bir ücret karşılığında gelen yabancı ve yerli misafirler olduğu sonucuna varılmıştır. Çiftliklerin tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri genelde Buğday Derneği tarafından gerçekleştirilse de organik ürün pazarlaması yapan çiftlikler aynı zamanda bu ürünlerin üretimi, tanıtımı, satışı ile de uğraşmaktadır. Çiftliklerin büyük bir kısmında insan kaynakları yönetimi departmanı bulunmamakta, bu görevi çiftlik sahibi veya yöneticisi olan bir kişi üstlenmektedir. Bu çalışmada ayrıca elde edilen bulgular tartışılarak yerel ve merkezi hükümetlere, çiftlik yöneticileri ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Alternatif turizm, Ekoturizm, Çiftlik turizmi, Organik Ekoturizm Çiftlikler.

Abstract
In recent years’ when tourism trends examined both in the world and in Turkey, it is noticed that, the expectations of the tourists have changed. People have moved away from crowded, usual tourism centers to rural areas and participated in ecotourism activities which is one of the alternative types of tourism. Farm tourism is a type of tourism which allows visitors to use both agriculture and livestock and various ecotourism activities together, as well as it brings extra income to the local people of the region, at the same time it contributes the promotion of the region. Contrary to the mass tourism which has irreversible environmental damages, farm tourism’s implementation areas have been expanding in Turkey. The aim of this paper is to examine organic ecotourism farms of Wheat Ecological Life Support Association’ of TaTuTa project operating in different regions of Turkey in the context of tourism management. In this context, tourism management applications such as customer profiles, the features of product, managerial and organizational styles, marketing strategies, human resources management were analyzed. Fort his purpose farm managers’ opinions and ideas were examined by applying a questionnaire and findings were discussed. It is concluded that the guests visiting farms are mostly volunteers, interns, semivoluntaries, also they are domestic and foreign visitors who pay for accommodation. Although promotion and marketing activities of farms are conducted by the Wheat Marketing Association, farms also market their organic products, advertise and sell these products. There is no human resources department in the farms, this task is provided by the owner or the manager of the farm. Besides in this paper after dicussion of the findings, some suggestions are offered for the local and central authorities, farm managers and researchers.

Keywords
Alternative Tourism, Ecotourism, Farm Tourism, Organic Ecotourism Farms.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri