English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Uygulamalar: Bodrum Örneği
(Environmentally Friendly Practices in Accommodation Enterprises: A Case Study in Bodrum )

Yazar : Gülay Özdemir Yılmaz  - Ozan Özok - Barış Erdem  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 180-197


Özet
Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan en büyük hammaddelerden biri doğal çevredir. Fakat turizm sektörü, diğer tüm sektörler gibi doğal çevreye olumlu yönde katkı sunarken, doğal çevrenin kirlenmesini ve insan sağlığının zarar görmesini de tetiklemektedir. Son yıllarda çevre konusunda bilinçlenen müşteriler, kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu çevre yönetim sistemleri, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşlarının baskıları ve işletmelerin karlılık hedefleri doğrultusunda, dünya çapında doğal çevreyi korumaya yönelik eğilimler artmaktadır. Turizm sektörünün ana hatlarından birini oluşturan konaklama işletmelerinde de, özellikle çevre bilincine sahip müşterilerin beklentileri ve bu işletmelerin uzun vadede karlılık sağlama düşüncesi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Muğla ilinin Bodrum ilçesinde bulunan dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinin çevre dostu uygulamalar hakkındaki mevcut durumu araştırılmıştır. Bodrum’da bulunan işletme ve yatırım belgeli 84 adet dört ve beş yıldızlı konaklama işletmesinden 77 konaklama işletmesinin yöneticileri ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda; konaklama işletmelerinin çevreye duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Konaklama işletmelerinin özelliklerine göre çevre dostu uygulamalarının da farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Konaklama İşletmeleri, Çevre Dostu Uygulamalar.

Abstract
One of the most important factor to carry out tourism activities is the natural environment. However, while tourism sector makes a positive contribution to natural environment as every other sector, it also triggers the pollution of natural environment and damage of human health. With the customers who has become conscious in recent years on environmental issues, environmental management systems developed by public institutions and organizations, pressures applied by environmental friendly non-profit organizations and in accordance with profitability targets of enterprises; tendencies to protect the environment worldwide are on the rise. In accommodation facilities which comprise one of the outlines of tourism sector; customers have expectations particularly the ones with environmental awareness, and those facilities have the consideration to make profit in the long term. The purpose of this study is to examine the current situation of four and five star accommodation facilities in the province of Muğla with regards to how eco-friendly they are. Interviews were made with managers of 77 accommodation facilities out of 84 four and five star accommodation facilities with operation license and investment certificate in Bodrum. In conclusion of the study, it was identified that accommodation facilities were environmentally conscious. According to their characteristics, it was determined that accommodation facilities differentiated in eco-friendly practices.

Keywords
Tourism, Accommodation Enterprises, Environmentally Friendly Practices

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri