English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Balkanlar'dan Anadolu'ya Boza ve Türleri ile Türkiye’deki Balkan Kökenli Bozacılar
(Boza and its Types From Balkans to Anatolia and the Boza Masters of Balkan Origin in Turkey )

Yazar : Esma İgüs    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 101-111


Özet
Türklerin geleneksel ve kadim içeceklerinden olan boza, Türklerin yaşadığı çeşitli coğrafyalarda X. yüzyıldan beri severek içilmekte ve tüketilmektedir. Yiyecek ve içeceğe ilişkin pratikler, toplumsal yaşamda önemli bir yer kaplamaktadır. Boza da, gerek geleneksel Osmanlı toplum yapısında gerekse de, günümüzde halen gündelik hayatın özellikle de kış aylarının vazgeçilmez bir eğlence alanını tanımlamaktadır. Bu nedenle de bozanın, bozanın ticaretinin yapıldığı bozahanelerin ve bozahane adabının somut olmayan kültürel mirasımızda önemli bir yeri vardır. Boza ve boza üretimi dünyada birçok bölgede yapılsa da Osmanlı da ve günümüzde Balkanlardaki köklü boza kültürü ve Balkan kökenli boza ustalarının bu konudaki yetkinlikleri aşikârdır. Bu çalışmanın niyeti de yukarıda söylenenlerden yola çıkarak bozanın tarihsel sürecini ve Balkanlardaki boza alışkanlığını, günümüzde Türkiye’de faaliyet gösteren Balkan kökenli bozacıları tespit etmek ve bu konuda ortak bir hafıza oluşturmakta adım atmaya yönelik olacaktır.

Anahtar Kelimeler
İçecek, Boza, Balkanlar, Balkan Kökenli Bozacılar.

Abstract
Boza, which is one of the oldest and traditional beverages of Turks has been drunk and consumed fondly in the geographical regions that Turks are living since 10th century.Practices related with food and beverages have an important place in thecommunal living. Boza identifies the inevitable field of entertainment in traditional Ottoman society structure as well as well as in daily life today especially in the winter months. Therefore boza, bozahouese in which the trade of boza is carried out and the boza customs have an important place in our cultural heritage. Even if boza and the production of boza is practiced in many parts of the world, deep-rooted boza culture in Ottoman times and in Balkans today and the skills of the boza masters of Balkan origin are obvious. The purpose of this study is to determine the historical process of boza, boza culture in Balkans and the boza masters of Balkan origin practicing in Turkey by making use of what is mentioned above and to take a step in order to establish a collective memory.

Keywords
Beverage, Boza, Balkans, Boza Masters of Balkan Origin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri