English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Safranbolu Örneği
(The Effect of Tourism in Residents' Quality of Life: The Case of Safranbolu )

Yazar : Nuray Türker  - Şengül Selçuk - Aygül Özyıldırım  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-1
Sayfa : 1-13


Özet
Bu çalışmanın amacı, turizmin gelişiminin Safranbolu’da yerel halkın yaşam kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir. Çalışmada Safranbolu halkının algıladığı yaşam kalitesi; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel açılardan değerlendirilmiştir. Araştırmada halkın turizm algılarını ve turizmin yaşam kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yapısal bir anket formu kullanılmıştır. 457 katılımcıdan elde edilen bulgular, turizmin Safranbolu halkının yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Turizmin ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri Safranbolu halkının yaşam kalitesini olumlu, sosyal etkileri ise olumsuz olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Turizmin Etkileri, Yaşam Kalitesi, Safranbolu.

Abstract
This study aims to determine the effects of tourism in the quality of life in Safranbolu. In the study residents' perceptions on the quality of life in Safranbolu evaluated in the context of economic, social, cultural and environmental aspects. In this research a structured questionnaire was used in order to determine the perceptions of residents towards tourism development and its effects on the residents' quality of life. Findings obtained from 457 respondents show that tourism effects the residents' quality of life in Safranbolu positively. Economic, cultural and environmental impacts of tourism effect the quality of life positively while social impacts negatively.

Keywords
Tourism impacts, quality of life, Safranbolu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri