Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
S3 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKübra Yazıcı - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ekoturizm ve Bilimsel Farkındalığı Ss, 1-10
Ecotourism in Turkey from Past to Present and the Scientific Awareness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Ateşoğlu - İsmail Sevimler  
Uzaktan Algılama Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Potansiyel Doğal Alan Haritalanması (Karabük İli Örneği) Ss, 11-28
Mapping of Naturalness Using AHP and GIS, the Case of Karabük, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Gökdeniz - Yakup Dinç  
Turizm Sektöründe Yeşil Pazarlama: Eko Oteller ve Ekolojik Uygulamalar Ss, 29-39
Green Marketing in Tourism Sector: Eco Hotels and Ecological Practices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Karaçar - Gül Erkol Bayram - Ali Turan Bayram  
Turizm Rehberliğinde Ekoturizm Bilincinin Önemi Ss, 40-50
The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Türker - Oğuz Diker - F. Behzat Kaya  
Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi Ss, 51-58
Examination of Ethnobothanic Diversity of Eskişehir in the context of Ecogastronomic Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Duyar - Seyfettin Kiniş  
Bolu Aladağ Yaylacılarının Ekoturizme Yaklaşımı Ss, 59-70
Approaches of the Transhumant in Bolu-Aladağ to Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss442
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Esra Bölükbaşı Ertürk  
Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri Ss, 71-83
Evaluation of the Concept of Ecomuseum within the Context of Tourism Potential: The Cases of Safranbolu, Yörükköy, Bulak and Yazıköy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz Sarı Nayim  
Doğal Bitki Örtüsünden Elde Edilen Yöresel Yiyecekler ve Ekoturizm, Bartın Örneği Ss, 84-96
Local Food Made from Natural Plants and Ecotourism, Bartın Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih Öztürk - Ercan Gökyer - Şahin Palta  
Kıyı Bölgelerinde Arazi Kullanımı ile Haliç ve Plajlarda Çevresel Etkiler: Tekkeönü Nehir Havzası ve Hisar-Ovatekkeönü Plajları (Bartın, Türkiye) Örneği Ss, 97-104
Land Use in the Coastal Zones with Environmental Impacts on the Estuary and Beaches: Case Study of Tekkeönü River Basin and Hisar-Ovatekkeönü Beaches of Bartın, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Doğan - Destan Seçme - Afşar Karakaoç - Atila Gül  
Davraz Dağı Kayak Merkezinin Ekoturizm Değerleri ve Eylem Planı Ss, 105-121
Action Plan and Ecotourism Values of the Davraz Mountain Ski Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet Gökkaya - Ayşegül Acar - Mustafa Yıldırım  
Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili Ss, 122-130
Bibliometric Profile of Postgraduate Theses on Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Yazıcı - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Kırsal Turizm ve Ekoturizm Potansiyeli ve SWOT Analizi: Başkale (Van) ve Yakın Çevresi Örneği Ss, 131-144
Potential of Rural Tourism and Ecotourism and SWOT Analysis: Case of Başkale (Van, Turkey) and Its Surroundings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze İçlek - Atila Gül - Kübra Metin  
Ayazin Örenyeri’nin Eko turizm Açısından Değerlendirilmesi Ss, 145-159
Evaluation of Ayazini Ruins in Terms of Ecotourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu Çınar Umdu - Sevgi Öztürk - Yasemin Pişkin - Ayşenur Hüsam  
Ulugöl Tabiat Parkı Ziyaretçi Memnuniyeti Ss, 160-167
Visitor Satisfaction at Ulugöl Natural Park
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra Yazıcı - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Manzara Seyir Alanlarının ve Faaliyetlerinin Van İli Örneğinde İncelenmesi Ss, 168-176
Examination of Landscape Scenery Areas and Activities: A Case Study in Van Province of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Gökyer - Melih Öztürk - Fadime Tekiner - Hatice Özsoy  
Bartın İlinde Yerel Halkın Ekoturizm ve Ekoturizm Alanlarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 177-185
A Research on the Perceptions of Residents towards Ecotourism and Ecotourism Areas within the Bartın Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri