Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet


Bolu Aladağ Yaylacılarının Ekoturizme Yaklaşımı
Ekoturizm, klasik turizm anlayışının bir alternatifi olarak kırsal kesimde yaşayan insanların hayatına bir bakıştır. Bolu yöresinde Abant Gölü ve Kartalkaya Kayak Merkezi yol güzergâhındaki köy ve yaylalar turizmle iç içe olduğu halde diğer köy ve yaylalarda henüz etkin bir turizm faaliyeti yoktur. Ancak taşıdığı çeşitli doğal güzellikleriyle, Bolu dağları ekoturizm için önemli bir adaydır. Bu çalışmada, Bolu Aladağ ormanlarında yaylacılık yapan yöre halkının ekoturizme yaklaşımı incelenmiştir. Çalışma alanında yer alan 12 yayla konumlarına bağlı olarak 3 grup altında (Avşar Yaylası, Aladağ Göleti ve Taşlıyayla Göleti) değerlendirilmiştir. Çalışmada yüz yüze görüşme anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette kişisel bilgilerin yanı sıra, yöresel kültür, ekoturizm kavramları ve ekoturizme bakışlarını açıklayıcı sorular yer almıştır. Ankete yaşları 29 ile 85 arasında değişen; 62 erkek, 14 kadın olmak üzere toplam 76 kişi katılmıştır. Anketlerin analizinde, yüzde oranları, frekans tabloları ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Katılımcıların %87’si rehberlik, %84’ü kültür, %82’si kampçılık, %41’i ekoturizm, %24’ü trekking ve %12’si rekreasyon kavramlarını bilmektedir. Bunun yanında %75’i gelen yabancılarla ilgilenilmesi gerektiğini, %34’ü turistlerin ücret karşılığı evlerde konaklatılabileceğini ve %68’i turizmin yöreye maddi katkı sağlayacağını düşünmektedir. Yaylacılar eğitim durumlarına göre %5 okuryazar değil, %67 ilköğretim, %17 lise ve %11 yükseköğretim mezunu olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte, deneklerin cinsiyeti ve ikamet ettiği yayla gurubu, birçok soruya verilen cevap için belirleyici faktör değildi.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Yaylacılık, trekking, kampçılık, rekreasyon

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri