Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bolu Aladağ Yaylacılarının Ekoturizme Yaklaşımı
(Approaches of the Transhumant in Bolu-Aladağ to Ecotourism )

Author : Ahmet Duyar   - Seyfettin Kiniş  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : S3
Page : 59-70


Özet
Ekoturizm, klasik turizm anlayışının bir alternatifi olarak kırsal kesimde yaşayan insanların hayatına bir bakıştır. Bolu yöresinde Abant Gölü ve Kartalkaya Kayak Merkezi yol güzergâhındaki köy ve yaylalar turizmle iç içe olduğu halde diğer köy ve yaylalarda henüz etkin bir turizm faaliyeti yoktur. Ancak taşıdığı çeşitli doğal güzellikleriyle, Bolu dağları ekoturizm için önemli bir adaydır. Bu çalışmada, Bolu Aladağ ormanlarında yaylacılık yapan yöre halkının ekoturizme yaklaşımı incelenmiştir. Çalışma alanında yer alan 12 yayla konumlarına bağlı olarak 3 grup altında (Avşar Yaylası, Aladağ Göleti ve Taşlıyayla Göleti) değerlendirilmiştir. Çalışmada yüz yüze görüşme anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette kişisel bilgilerin yanı sıra, yöresel kültür, ekoturizm kavramları ve ekoturizme bakışlarını açıklayıcı sorular yer almıştır. Ankete yaşları 29 ile 85 arasında değişen; 62 erkek, 14 kadın olmak üzere toplam 76 kişi katılmıştır. Anketlerin analizinde, yüzde oranları, frekans tabloları ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Katılımcıların %87’si rehberlik, %84’ü kültür, %82’si kampçılık, %41’i ekoturizm, %24’ü trekking ve %12’si rekreasyon kavramlarını bilmektedir. Bunun yanında %75’i gelen yabancılarla ilgilenilmesi gerektiğini, %34’ü turistlerin ücret karşılığı evlerde konaklatılabileceğini ve %68’i turizmin yöreye maddi katkı sağlayacağını düşünmektedir. Yaylacılar eğitim durumlarına göre %5 okuryazar değil, %67 ilköğretim, %17 lise ve %11 yükseköğretim mezunu olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte, deneklerin cinsiyeti ve ikamet ettiği yayla gurubu, birçok soruya verilen cevap için belirleyici faktör değildi.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Yaylacılık, trekking, kampçılık, rekreasyon

Abstract
Ecotourism is an alternative outlook on classical tourism with respect to people life in rural areas. The villages and uplands along the road of the Abant Lake and Kartalkaya ski center are familiar with tourism, whereas there is no effective tourism activity in the other villages and uplands in Bolu region. However, Bolu Mountains are suitable for ecotourism thanks to its various natural beauties. In the present study, the views of villagers living in Bolu Aladağ Mountains about ecotourism were investigated. For this aim, 12 uplands in the region, which can be categorized under three groups such as Avşar, Aladağ and Taşlıyayla plateaus depending on their locations, were selected. Face-to-face survey method was used in the study. The questionnaire prepared included questions about regional culture, concepts of ecotourism, and views of the villagers as well as personal information. The face-to-face survey was carried out with 76 participants (62 male and 14 female) whose ages vary between 29 and 85. All questionnaires were evaluated by using percentage ratios, frequency tables and non-parametric tests. According to obtained results, percentage of participants who have knowledge on concepts of guiding, culture, camping, ecotourism, trekking, and recreation are 87%, 84%, 82%, 41%, %24, and %12, respectively. In addition, %75 of participants suppose that foreigners should be looked after, %34 of participants suppose that tourist can be entertained as a guest in their homes, and %68 of participants suppose that tourism will provide financial gain. With respect to educational status, 5% of participants are not literate, 67% are primary education, 17% are high school and 11% are higher education graduates. In addition, the genders and the plateau groups of the subjects were not the determining factor for the answers to many questions.

Keywords
Tourism, transhumance, trekking, camping, recreation.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri