English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

11-2 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Haz. 2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
Kodlama-Kodaçımlama Bağlamında “Yasak Elma” Dizisinin Alımlama Analizi Ss, 256-271
Reception Analysis of the Yasak Elma Series in the Context of Encoding/Decoding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Şaylan - Ercan Taşkın - Sarmaz Azimov  
Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: TR33 Bölgesinde Bir Uygulama Ss, 272-289
The Role of Social Media in City Branding: An Application in TR33 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Avni Kırmacı - Habibe Özçelik  
KOBİ Nitelikli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilgisinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi Ss, 290-303
The Effect of Food Safety Information on Intention to Revisit in SME Qualified Food and Beverage Enterprises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgeriş - Faris Karahan - Neslihan Demircan - Işık Sezen - Ayşe Karahan  
Türkiye’nin Dünya Fuarı Deneyimi: Expo 2016 Antalya Üzerine Bir İnceleme Ss, 304-319
Turkey’s World Exhibition Experience: A Study on Expo 2016 Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Dönmez - Ayşenur Hüsam - Sevgi Öztürk  
Parkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği Ss, 320-338
Investigation of Parks from Landscape Architecture: Karabük City Center Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem Bakır  
Var Olan Düzenin Değişimi: Coronavirüs Sonrası Dünyayı Neler Bekliyor? Ss, 339-346
Change of the Existing Order: What Awaits the Post-Coronavirus World?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsnü Kasar  
Türk Mutfak Kültürü Evreleri ve Mutfak Sentezinin İncelenmesi Ss, 347-358
Stages of Turkish Cuisine and Investigation of Kitchen Synthesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi Konak - Ayşenur Ateşgöz  
Resimli Cerrahiyye-i İlhaniyye Nüshalarının Osmanlı Resim Sanatı Açısından İncelenmesi Ss, 359-378
An Investigation of the Cerrahiyye-i İlhaniyye Copies in terms of the Ottoman Art of Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Fatih Musellim  
Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma Ss, 379-395
A Study on the Price Perception of Domestic Tourists
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Bogenç  
Bireylerde Doğa Bilincinin Gelişmesinde Çevre Eğitiminin Rolü Ss, 396-407
The Role of Environmental Education in the Development of Nature Awareness in Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah Cansu - Mehmet Bahar  
Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistler ile Turist Rehberi Sayılarının Karşılaştırmalı Analizi Ss, 408-419
A Comparative Analysis Between the Numbers of Tourist Guides and the Tourists Visiting Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem Çalışıcı Pala  
Şekillendirilmiş Çömlekçi Kilinin En Düşük Pişme Derecesine Dair Basit Bir Deney Ss, 420-432
A Simple Experiment on the Lowest Firing Degree of Shaped Pottery Clay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri