English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kodlama-Kodaçımlama Bağlamında “Yasak Elma” Dizisinin Alımlama Analizi
Televizyon izleyicisi içerikleri alımlarken aktif veya pasif davranış biçimleri geliştirebileceklerini iddia eden iletişim yaklaşımları vardır. Diğer yandan televizyon içeriklerinin toplumsal kültürün ne denli aktarıcısı olduğu konusu da bir sorun oluşturmaktadır. Televizyon izlencelerinin alımlanması konusunda Stuart Hall tarafından kodlama/kodaçımlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında FOX TV ekranlarında 2018 yılından bu yana yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisi izleyici alımlaması bağlamında ele alınmıştır. Amaçlı örneklem tekniğinin kullanıldığı araştırmada Trabzon il merkezinde yaşayan 10 ev kadınına yüz yüze görüşme yoluyla dizi hakkında sorular sorulmuş, kadınların dizide kodlanan mesajları nasıl alımladıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda kadınların yarıdan çoğu diziyi eğlenceli ve keyifli buldukları için izlediklerini ifade etmiştir. Yine katılımcıların çoğu dizideki kadın temsillerinin olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların neredeyse tamamı dizinin Türk kültürüne zarar verdiğini düşünmektedir. Araştırmaya katılan kadınlar dizide kendilerini rahatsız eden en az bir unsur olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların bazıları dizide yer alan oyunculara kendilerini benzettiklerini söylemekte, yarısı ise dizdeki bir karakterin yerinde olmak istediğini ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler
TV Dizileri, Yasak Elma Dizisi, Kodlama/Kodaçımlama

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri