English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: TR33 Bölgesinde Bir Uygulama
(The Role of Social Media in City Branding: An Application in TR33 Region )

Yazar : Onur Şaylan   - Ercan Taşkın - Sarmaz Azimov  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-2
Sayfa : 272-289


Özet
Kentler, daha fazla ziyaretçiyi, kârlı yatırımı çekme, daha fazla nitelikli iş gücünü barındırma ve sahip olduğu değerleri koruma, geliştirme motivasyonuyla kurum markaları gibi yönetilebilmektedir. Şehirler marka şehir olma sürecinde doğal olarak tanınırlığını daha fazla artırmak zorundadır. Özellikle turizm sektöründe şehirlerin gücünü ortaya çıkarmak için internet ortamı ve sosyal medya araçları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve internet alanında oluşturulan sosyal medya hesapları şehrin tanıtımına faydası bulunmakta ve turizm hareketlerini kolaylaştırmaktadır. Teknolojideki gelişmeler, internet kullanım oranındaki hızlı artış ve daha fazla insanın her geçen gün çevrimiçi platformlarda aktif olması nedeniyle kent markaları da sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, marka, markalaşma, internet, sosyal medya kavramları ışığında, şehir markalaşma sürecinde internet ve sosyal medya araçlarının rollerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular sosyal medyanın şehirlerin tanıtımında etkili olduğunu göstermiştir. Marka şehir olmak için yatırımların arttırılması ve şehirlerin günümüzde pazarlama iletişimi aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılan sosyal medyadan faydalanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Marka, Sosyal Medya, TR33 Bölgesi, İçerik Analizi, Şehir Markası.

Abstract
Cities can be managed like corporate brands with the motivation to attract more visitors and profitable investments, host a more qualified workforce, and protect and develop their values. In the process of becoming a branded city, cities naturally have to increase awareness of their presence. Especially in the tourism sector, the internet, environment, and social media tools are used extensively to reveal the power of cities, and social media accounts representing the cities are beneficial for the promotion of the city and to facilitate tourism movements. The advances in technology, the rapid increase in the internet usage rate, and the interest in the use of online platforms also lead city brands to use social media actively. The aim of this study is to reveal the roles of internet and social media tools in the city branding process in the light of the concepts of brand, branding, internet, and social media. The research findings showed that social media is efficient in the promotion of cities. Investments should support the development of a city brand, and cities should take advantage of social media that is commonly used for today’s marketing and communication.

Keywords
Brand, Social Media, TR33 Region, Content Analysis, City Brand

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri