English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Dünya Fuarı Deneyimi: Expo 2016 Antalya Üzerine Bir İnceleme
(Turkey’s World Exhibition Experience: A Study on Expo 2016 Antalya )

Yazar : Mustafa Özgeriş   - Faris Karahan - Neslihan Demircan - Işık Sezen - Ayşe Karahan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-2
Sayfa : 304-319


Özet
Expo organizasyonları (Uluslararası fuarlar) dünya genelinde 19. yüzyıldan bu yana düzenlenen uluslararası büyük çaplı organizasyonlardır. Mega etkinlikler olarak da adlandırılan expo organizasyonları, başlangıçta sanayi devriminin de etkisiyle daha çok sanayi üretimi, teknolojik ürünlerin tanıtımı ve ticarete dayalı olarak düzenlenmiştir. Ancak 20. yüzyılın sonları ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel sorunlarla beraber sürdürülebilirlik kavramı expo organizasyonlarında hakim tema haline gelmiştir. Bu organizasyonlar ev sahibi şehirler için sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel, eğitim, kentsel yeşil altyapı, uluslararası tanıtım ve prestij sağlama gibi birçok alanda katkılar sağlamaktadır. Türkiye de cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde bu etkinliklere ilgi duymuştur. Türkiye ilk kez Osmanlı Devleti döneminde 1851 Londra Expo organizasyonu ile katıldığı bu organizasyonlara, 2016 yılında Antalya ilinde ev sahipliği yapmış, 2021 yılında ise Hatay ilinde ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’nin expo deneyimine ait bilgilerin derlendiği bu çalışmada, Expo 2016 Antalya’nın sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uygulamaları değerlendirilerek, expo fuar alanının bundan sonraki süreçte sürdürülebilir kullanımı için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Antalya, Expo, Türkiye, Sürdürülebilirlik, Turizm

Abstract
Expo organizations (International fairs) are large-scale international organizations that have been organized around the world since the 19th century. Expo organizations, also known as mega events, were initially organized during the effect of the industrial revolution, mostly based on industrial production, promotion of technological products, and trade. However, the concept of sustainability has become the dominant theme in expo organizations, given the global problems facing the world in the late 20th century and the 21st century. These organizations contribute to the host cities in many areas such as by bringing social, economic, environmental, cultural, educational, and urban, green, infrastructural improvements. They also provide international promotion and prestige. Turkey, in the period before and after the republic, has been interested in this event. Turkey joined this organization with the London Expo during the Ottoman Empire in 1851. In 2016, it hosted in Antalya province, and in 2021 it will host again in Hatay province. This study aims to understand the experience of Turkey's expo, Expo 2016 in Antalya, by evaluating applications that contribute to sustainability and proposing suggestions for future sustainable use in the expo fairgrounds.

Keywords
Antalya, Expo, Turkey, Sustainability, Tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri