English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Parkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği
(Investigation of Parks from Landscape Architecture: Karabük City Center Sample )

Yazar : Yasin Dönmez   - Ayşenur Hüsam - Sevgi Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-2
Sayfa : 320-338


Özet
Açık yeşil alanlar, yaşanabilir çevrenin oluşumu üzerinde ve bireylerin rekreatif ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görevler üstlenmektedirler. Fiziksel, toplumsal, ekonomik, estetik ve ekolojik işlevleri ile fayda sağlayan açık-yeşil alanların sistemli bir şekilde planlanması, kent nüfusunu karşılayacak büyüklük ve niteliklere sahip olması önem arz etmektedir. Karabük kenti açık ve yeşil alanları mahalle ölçeğinde nitel ve nicel özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Mahallelerin gereksinimleri, nüfusu, karakteri, kullanım yoğunluğu ve erişilebilirliklerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bu mahallelerden seçilen temsili bir park için 40 farklı sorudan oluşan gelişmişlik formu hazırlanmıştır. Ele alınan form içeriği toplam 27 parka uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kentte aynı doku ve özelliklere sahip bir tasarım anlayışının hâkim olduğu görülmüştür. Oysaki birey ve çocukların rekreasyonel faaliyetlerini karşılayacakları, görsel ve estetik açıdan fayda sağlayacakları mekânlar olarak tasarlanmaları gerekmektedir. Bu şekilde, kentin yeni yapılacak parklarının planlanmasında daha çağdaş ve daha homojen bir duruma getirilmesine yönelik önerilerin getirilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Açık Yeşil Alanlar, Karabük Kenti, Gelişmişlik Analizi

Abstract
Green public areas play important roles in the formation of a habitable environment and responding to the recreational needs of individuals. It is important to plan green public areas systematically to have physical, social, economic, aesthetic, and ecological benefits, and it is important that these areas should have the size and qualities needed to meet the urban population. The public and green areas of the City of Karabük were evaluated within the framework of the qualitative and quantitative features of the neighborhood. Data were obtained regarding the requirements, population, character, usage density, and accessibility of the neighborhoods. Then, a questionnaire was prepared for the purpose of developing a park that consists of 40 different questions selected from these neighborhoods. The content of the form was applied to a total of 27 parks. It was observed that the prevailing design concept is of the same texture and features, in accordance with the data that is obtained. However, it should be designed as a place where individuals and children meet recreational activities and benefit visually and aesthetically. Thus, suggestions were provided to make the city more modern and more homogeneous in the planning of new parks.

Keywords
Public Green Areas, Karabük City, Development Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri