English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Resimli Cerrahiyye-i İlhaniyye Nüshalarının Osmanlı Resim Sanatı Açısından İncelenmesi
(An Investigation of the Cerrahiyye-i İlhaniyye Copies in terms of the Ottoman Art of Painting )

Yazar : Ruhi Konak  - Ayşenur Ateşgöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-2
Sayfa : 359-378


Özet
Günümüze ulaşan erken tarihli Osmanlı resim sanatı örnekleri 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Dolayısıyla, Osmanlı resim sanatına ilişkin ilk nitelikli resimler Fatih Sultan Mehmet Dönemine aittir. Bu dönemde üretilmiş ve günümüze ulaşmış olan resimlerin bir bölümü, Sabuncuoğlu Şerafettin tarafından ilk nüshası Sultana sunulmak üzere hazırlanan Cerrahiyye-i İlhaniyye adlı resimli el yazmasının iki nüshasında yer almaktadır. El yazmasının bu iki nüshası dışında, yayınlarda, 17. yüzyılda resimlendirildiği düşünülen üçüncü bir nüshası da günümüze ulaşmıştır. Resimli üç nüshası bulunan Cerrahiyye-i İlhaniyye elyazmasının erken tarihli nüshalarındaki resimler, sanatsal açıdan başarılı örnekler olmamakla birlikte, bir sanatçı tarafından yapılmış olduklarını söylemek de oldukça iyimser bir yaklaşım olacaktır. Ancak bu resimler fazlaca bilgi ve belgesi günümüze gelmemiş olan Erken Dönem Osmanlı resim sanatının temsili açısından önemlidir. Ayrıca bu resimler, bir cerrahın kitabında kullanmak üzere ürettiği resimlere rastlanan ortamda, başkaca resim sanatçılarının bulunması ihtimalini güçlendirmesi açısından da dikkate değerdir. Erken tarihli örneklere nazaran daha gelişmiş bir kompozisyon düzeni ve uygulama teknikleri açısından daha başarılı örnekleri barındıran üçüncü nüshadaki resimleri, 17. yüzyıl Osmanlı resim sanatı bağlamında bir sanatçıya atfetmek mümkün değildir. Mevcut bilgiler doğrultusunda bu resimlerin ilgili dönemde yaşamış ismi ve diğer eserleri bilinmeyen bir sanatçıya ait olduğu söylenebilir. Makalede, Cerrahiyye-i İlhaniyye el yazmasının üç nüshasındaki resimlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve bu bağlamda Paris Bibliotheque National’de (Supplement Turc, No:693), Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde (Ali Emir, No:79), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Etik Anabilim Dalı Kütüphanesi’inde (No:35) saklanan nüshalardaki resimlerin Osmanlı resim sanatı açısından incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sabuncuoğlu Şerafeddin, Cerrahiyye-i İlhaniyye, Cerrahname, Ottoman Painting Art, Miniature, Traditional Turkish Arts

Abstract
The early examples of Ottoman painting art that have survived to the present day are dated to the 15th century. In this context, the first quality works of Ottoman painting belong to the period of Fatih Sultan Mehmet. Some of the paintings that were produced in this period and reached today are included in two copies of the illustrated manuscript Cerrahiyye-i İlhaniyye, prepared by Sabuncuoğlu Şerafettin to be presented to Sultana. Apart from these two copies of the manuscript, a third copy, which is thought to be illustrated in the 17th century, has survived in publications. Although the paintings in the early copies of the Cerrahiyye-i İlhaniyye manuscript, which has three illustrated copies, are not artistically successful examples, it would be quite optimistic to say that they were made by an artist. However, these paintings are important in terms of the representation of early Ottoman painting, which does not have much information and documentation. In addition, these pictures are also important in terms of strengthening the possibility of finding other painting artists in the environment where the pictures produced by a surgeon for use in his book are found. It is not possible to attribute the paintings in the third edition, which contains more successful examples in terms of a more developed composition order and application techniques compared to the early examples, to an artist in the context of 17th-century Ottoman painting. These paintings, made by a different hand in line with the available information, belong to an artist whose name and other works are unknown. This article compares pictures in the three copies of the Cerrahiyye-i İlhaniyye manuscript in the Paris Bibliotheque National (Supplement Turc, No: 693) and Millet Manuscript Library (Ali Emir, No: 79), Istanbul University, Istanbul. It is aimed to examine the pictures in the copies kept in the Faculty of Medicine and Ethics Department Library (No:35) in terms of Ottoman painting.

Keywords
Sabuncuoğlu Şerafeddin, Cerrahiyye-i İlhaniyye, Cerrahname, Osmanlı Resim Sanatı, Minyatür

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri