English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bireylerde Doğa Bilincinin Gelişmesinde Çevre Eğitiminin Rolü
Doğayı tükenmez bir kaynak olarak gören bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskılar oluşturarak çevre sorunlarına neden olmuştur. Doğal kaynaklara olan talep ve hızla artan çevre kirliliği nedeniyle okullarda çevre eğitimi giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma önlisans düzeyinde verilen çevre eğitiminin önemini vurgulamak amacıyla öğrencilerin çevre hakkındaki bilgilerini, çevreye yardımcı olma konusundaki tutumlarını ve çevre koruma konusunda üstlendikleri sorumlulukları irdelemek amacıyla kurgulanmıştır. Çalışmada önlisans düzeyinde çevre eğitimi alan ve almayan öğrenci gruplarının çevre duyarlılıklarının ölçmesine yönelik anketler yapılmıştır. Elde edilen bulgular Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak irdelenmiştir. Makalenin sonucunda çevre eğitimi paradigmaları çerçevesinde Türkiye’deki çevre eğitim politikalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de çevre eğitiminin eğitim öğretim süreci içerisinde yer alması ile öğrencilere yöresel ve özgün çevre eğitimlerinin doğal ortam içerisinde uygulamalı bir şekilde verilmesi sonucuna varılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar bireylerdeki çevre bilincinin gelişmesinde eğitimle kazandırılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Çevre bilinci, çevre eğitimi, eğitim kurumları, üniversite öğrencileri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri