English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistler ile Turist Rehberi Sayılarının Karşılaştırmalı Analizi
(A Comparative Analysis Between the Numbers of Tourist Guides and the Tourists Visiting Turkey )

Yazar : Emrullah Cansu   - Mehmet Bahar  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-2
Sayfa : 408-419


Özet
Turizm aktiviteleri günden güne artmakta ve yenilikler göstermektedir. Bu yenilikler, beraberinde yer aldığı turizm aktivitelerinde öncülük edecek kişi ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Turist rehberleri, istedikleri yabancı dillerde anlatım yapan, ülkenin tarihi, kültürel, doğal vb. güzelliklerini ve miraslarını ülkelerini ziyaret edenlere anlatan kişilerdir. İnsanlar doğası gereği güvenlik tedbirlerinden ve bir bölgeyi ilk ziyaretlerinde detaylı bilmedikleri için çağlar boyunca sürekli rehberlik edecek kişilere ihtiyaç duymuşlardır. Bu doğrultuda bakıldığında ülkelerine giren turistleri ilk karşılayan ve onlara öncülük eden rehberlerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Araştırmanın amacı, Türkiye'de turist başına düşen rehber sayısını belirlemek ve elde edilen veriler ışığında bir ortalama belirleyerek hangi yabancı dillerin eksik olduğunu belirlemektir. Bunların sağlanabilmesi için çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılında yayınlanan “Bakanlık Belgeli ve Belediye Belgeli” konaklama istatistikleri ile 2020 yılı TUREB verilerine göre olan “Dillere Göre Rehber Sayıları” istatistikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak bazı yabancı dillerde eksik rehber olduğu görülmüş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Turist, Turist Rehberi, Turist Rehberi Sayıları

Abstract
Tourism activities are increasing day by day and showing innovations. These innovations highlight the need of the person to lead in the tourism activities that it accompanies. Tourist guides tell the foreign languages they want, the country's history, cultural, natural etc. are the people who tell their beauties and heritages to those who visit their country. People, by their nature, needed people who will constantly guide through the ages because they did not know in detail about their first visit to an area and security measures. In this respect, the importance of the guides who first meet and lead the tourists entering their countries is increasing day by day. Aim of the research is to determine the number of guides per tourist in Turkey and to determine which foreign languages are missing by determining an average in the light of the data obtained. In order to ensure these, in the study, the Ministry of Culture and Tourism 2019 "Ministry Certified and Municipal Certified" accommodation statistics and the "Number of Guidelines by Languages" statistics according to TUREB data of 2020 were used. As a result, it has been shown to be lacking in some foreign language guides and suggestions were made.

Keywords
Tourism, Tourist, Tourist Guide, Tourist Guide Numbers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri