English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOBİ Nitelikli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilgisinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi
(The Effect of Food Safety Information on Intention to Revisit in SME Qualified Food and Beverage Enterprises )

Yazar : Hüseyin Avni Kırmacı  - Habibe Özçelik  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-2
Sayfa : 290-303


Özet
Tüm canlılar da olduğu gibi insanlarda da hayatta kalabilmenin ilk şartı beslenmedir. Hayat döngülerini devam ettirebilmeleri için en gerekli unsurda ulaşılabilir gıdadır. Günümüzde gıdaya erişimin oldukça kolay olması beraberinde de birçok beklentiyi getirmiştir. Dolayısıyla besinlerin insan beklentilerini olumlu yönde karşılayacak halde üretilmesi, hazırlanması ve satışa sürülmesi zorunlu bir durumdur. Bu araştırmanın birincil amacı küçük ve orta büyüklükteki yiyecek içecek işletmelerinden hizmet satın alan yerli turistlerin gıda güvenliği bilgisinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Haziran-Eylül 2019'da Ankara'yı ziyaret eden 437 yerli turist oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde yerli turistlerin gıda güvenliği bilgileri için "çapraz bulaşma, hijyen, kişisel hijyen, temizlik ve personel sağlığı" olmak üzere beş boyut belirlenmiştir. "Gıda güvenliği bilgisi ile tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiye yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, gıda güvenliği bilgisinin tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği" tespit edilmiştir. Ayrıca, gıda güvenliği bilgisi alt boyutları olan "çapraz bulaşma, kişisel hijyen ve personel sağlığının" da tekrar ziyaret etme niyetini etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Turist, Tekrar Ziyaret, Gıda Güvenliği.

Abstract
As with all living things, the first condition for survival in humans is nutrition. Accessible food is the most necessary element for them to continue their life cycle. The fact that access to food is typically easy today has brought many expectations. Therefore, it is imperative that food is produced, prepared, and sold in a way that meets human expectations positively. The primary purpose of this research is to determine the effect of food safety information on the intention of revisiting for domestic tourists who purchase services from SME food and beverage businesses. The universe of the research consists of 437 local tourists who visited Ankara in June-September 2019. A questionnaire was used as a data collection tool. As a result of the analysis, five dimensions were determined for the food safety information of domestic tourists: “cross-contamination, hygiene, personal hygiene, cleanliness, and personnel health.” As a result of a simple linear regression analysis of the relationship between “the food safety information and the intention to visit again, it was determined that the food safety information positively affected the revisit intention.” In addition, it was determined that "cross-contamination, personal hygiene, and personnel health,” which are sub-dimensions of food safety information, also affect the intention to visit again.

Keywords
SMSE, Food and Beverage Operations, Tourist, Revisit, Food Safety.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri