English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma
Bu araştırmada yerli turistler perspektifinden turizmde fiyat algısı üzerine bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yerli turistlerin fiyat algısında belirleyici olan faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Antalya destinasyonuna ziyaret gerçekleştiren 403 yerli turistten anket tekniği ile kolayda örneklem yöntemi kapsamında veri toplanmıştır. Toplanan verilerinin analizi sonucunda yerli turistlerin fiyat algısında fiyat bilinci, satış eğilimi, fiyat-kalite ilişkisi, fiyat mavenizmi, prestij duyarlılığı ve değer bilinci öncelik sırasında olmak üzere altı boyutta ulaşılmıştır. Bu boyutların yerli turistlerin demografik ve diğer tanımlayıcı özellikleri ile karşılaştırılmasında cinsiyet, yaş, aylık gelir durum, meslek, kalış süresi, seyahate çıkılan kişi sayısı ve seyahate çıkma sıklığı değişkenlerinde anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. Bu farklılıklar perspektifinde turizm işletmelerine öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turist Davranışı, Fiyat Algısı, Yerli Turistler, Antalya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2021 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri