Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
S2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Ocak 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurettin Ayaz - Ahmet Gürbüz - Sevgi Kebeci  
Üretim İşletmeleri Yöneticilerinin Lojistik Köy Algıları: Karabük İli Örneği Ss, 1-19
The Freight Village Perceptions of the Production Enterprises Managers: The Case of Karabük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat Çabuk - Kemal Demir - Ercan Gökyer  
Cumhuriyet’in Yeni Kenti Karabük’ün 1937 – 1988 Dönemi Mekânsal Gelişimi ve Şehir Planları Ss, 20-39
Spatial Development and City Plans of Karabük, the New Town of the Republic, in the Period of 1937 – 1988
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss188
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Kılıç - Abdullah Karakaya - Mehmet Uçar  
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma Ss, 40-55
A Survey on University Students' Perceptions on Teaching Quality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss217
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Öztürk - Nuray Türker  
İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği Ss, 56-78
Job Satisfaction and Organizational Commitment of Correctional Officers: A Survey in Western Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Sedat Başdağ  
Üniversite Öğrencilerinin Özel Yurt Satın Alma Davranışı: Karabük İli Örneği Ss, 79-98
University Students' Buying Behaviour of Private Dormitories: The Case of Karabük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Deniz - Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
Sinop Kibrit Fabrikası Ss, 99-110
Sinop Match Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker - Adnan Çetinkaya  
Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi Ss, 111-125
Evaluation of Safranbolu Tourism Destination in the context of Accessible Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Gökyer - Melih Öztürk - Kemal Demir - Uğur Güler  
Samsun/Bafra Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi Ss, 126-141
Evaluation of Recreational Areas of Samsun/Bafra City Center and its Vicinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Yeşilçicek  
Mehmed Niyazi’nin Romanlarında Tarih Algısı Ss, 142-165
History Perceptions in the Novels of Mehmed Niyazi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten Demiral - Abdullah Karakaya  
İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları: Demir Çelik Sektörü Örneği Ss, 166-176
Information Systems Applications in Enterprises: The Case of Iron and Steel Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri Altıntaş - Abdullah Karakaya  
Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri Ss, 177-201
The Effects of Legal Awareness against Mobbing from the Point of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri