Türkçe

Quick accessÜretim İşletmeleri Yöneticilerinin Lojistik Köy Algıları: Karabük İli Örneği
(The Freight Village Perceptions of the Production Enterprises Managers: The Case of Karabük )

Author : Nurettin Ayaz  - Ahmet Gürbüz - Sevgi Kebeci  
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : S2
Page : 1-19


Özet
Üretim işletmelerinde artan dış kaynak kullanımı ile birlikte entegre lojistik faaliyetlerine dayalı yeni hizmet sunumları öne çıkar hale gelmiştir. Taşımacılık kalitesinin artırılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, şehir içi trafiğin rahatlatılması, hızlı ve güvenli ulaşımının sağlanması gibi amaçları olan lojistik köyler bu süreçte popülerlik kazanmıştır. Kurulduğu bölgenin ekonomik gelişimine ve istihdamına katkı sağlama, çevre ve trafik kirliliğinin önleme, işletmelerin rekabet gücünü artırma gibi faydalar sağlaması bakımından lojistik köyler önem arz eder hale gelmiştir. Bu araştırmada hali hazırda bir lojistik köye sahip bulunmayan Karabük ilinde faaliyet gösteren üretim işletmeleri yöneticilerinin lojistik köy algıları ölçülerek, Karabük özelinde lojistik köy boyutunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 103 üretim işletmesi yöneticisine anket uygulanmıştır.Araştırma sonuçlarında lojistik köylerin ilde istihdamı ve ihracatı aratacağı, nakliye maliyetlerini düşüreceği yönünde olumlu, ildeki ürünlerin medyatik tanıtımına katkı sağlayacağı yönünde ise olumsuz görüş sergiledikleri tespit edilmiştir. Üretim işletmeleri yöneticilerinin görüşleri kapsamında Karabük ilinde kurulması öngörülen"lojistik köy" için yer önerisi geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Lojistik köy, yönetici, algı, Karabük

Abstract
With the increasing of the using of out sourcing in the production enterprises, new service encounters based on integrated logistics activities has become prominent. The freight villages which have the aims of such as; increasing the quality of transport, reducing logistics costs, relieving the city traffic, supporting rapid and safe transportation have gained popularity in this process. The freight villages in terms of the benefits such as; contributing to economic development and employment of the region in which it has been established, preventing environmental and traffic pollution, increasing the competitiveness of the enterprises have become important. In this research, it has been aimed to form awareness at freight village size on the special of Karabuk by measuring freight village perceptions of production enterprises managers which have been operating in Karabuk which have already not had a freight village. In accordance with this purpose, a survey has been conducted to the managers of 108 production enterprises. It has been found in the results of the research that; the production enterprises managers have performed positive opinion on that freight villages will increase employment and export in the city, will reduce the transportation costs, however, they have performed negative opinion on that freight villages will contribute to the mediatic promotion of the products in the city. Within the context of the opinions of the production enterprises managers, it has been developed a place suggestion for the freight village which has been foreseen of establishment in Karabuk.

Keywords
Freight village, manager, perception, Karabük

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri