English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

12-1 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHakan Öngören - Mehmet Zaman  
Kültürel Miras Kaynaklarının Turistlerin Tutum ve Değerlendirmelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Tarihi Yarımada Örneği Ss, 1-21
A Study on the Effects of Cultural Heritage on the Attitudes and Evaluations of Tourists: The Case of the Historic Peninsula
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Köşker  
Batı Karadeniz Bölümünün Coğrafi İşaretli Ürünlerinin Tespiti ve Bunların Turistik Önemi Ss, 22-35
Determination of Geographically Indicated Products of the Western Black Sea Region and Their Touristic Importance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kuttusi Zorlu - Ali Yılmaz  
Weber’in Rasyonalitesi Perspektifinden Sakinlerin Turizme Karşı Algı ve Tutumları: Güzelyurt İlçesi (Aksaray) Örneğinde Ampirik Bir Analiz Ss, 36-55
Residents' Perceptions and Attitudes towards Tourism from the Weber's Rationality Perspective: An Empirical Analysis for the Case of Guzelyurt District (Aksaray)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Üçok - Ömer Lütfü Çorbacı - Türker Oğuztürk - Gülcay Ercan Oğuztürk - Fatma Aydın  
Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Rize Ziraat/ Botanik Çay Bahçesi Örneği Ss, 56-67
The Effect of Natural and Cultural Landscape Value on Tourism Potential: The Case of Rize Botanic/Ziraat Tea Garden
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda Kayapınar  
Cezayir’in İşgali Öncesinde Fransa’nın Mehmet Ali Paşa’yı Kullanma Planı Ss, 68-77
France’s Plan of Using Mehmet Ali Pasha Before the Occupation of Algeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuna Batuhan  
2026 Kış Olimpiyat Oyunları Ev Sahipliği Aday Şehirlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Erzurum İçin Öneriler Ss, 78-92
Comparative Analysis of Candidate Cities to Host 2026 Winter Olympic Games and Suggestions for Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Şimşek  
Abana-İnebolu-Cide Kıyı Şeridinde Deniz Ürünleri Rotasının Oluşturulması ve Turizme Kazandırılması Ss, 93-100
Establishing a Seafood Route on the Abana-Inebolu-Cide Coastline and Bringing it to Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Coşkunoğlu Kaya - Ahmet Gürbüz  
Devletin Sigara Kullanımı Üzerine Pazarlamama (Demarketing) Uygulamaları ve Tüketiciler Üzerinde Covid-19 Dönemindeki Etkisi Ss, 101-124
Demarketing Practices of the Government on Cigarette Use and its Effect on Consumers During the Covid-19 Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işılay Konak  
Yüzey Kaplama Çinilerinde Görülen Bozulmalar ve Bozulmaların Tespitine İlişkin Çizelge Önerisi Ss, 125-146
Deteriorations Observed in Surface Tiles and Chart Suggestion on Determination of Deteriorations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Kart Aktaş  
Kültürel Peyzaj Alanlarında Afetler ve Riskler: İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 147-162
Disasters and Risks in Cultural Landscapes: An Assessment on the Historical Peninsula Management Plan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher Çelik Yeşil - Çetin Akkuş  
Tescillenen Yöresel Yemek İsimlerinin Yaygın Kullanımla Uyumu: Kastamonu Simidi mi Kel Simit mi? Ss, 163-172
Compatibility of Registered Local Food Names with Common Use: Kastamonu Bagel or Kel Bagel?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Bulut - Işıl Usta Kara  
Covid-19 ve Risk Yönetimi: Sistematik Bir İnceleme Ss, 173-186
Covid-19 And Risk Management: A Systematic Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Murat Koçoğlu - Nazlı Sipahi  
Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mimari Yapıların İncelenmesi: İzmir Örneği Ss, 187-203
Examination of Architectural Buildings as a Destination Attraction Element: Izmir Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Biçer  
Örgütlerde İzleyici Etkisi ve İşyeri Zorbalığı Arasındaki İlişki ve Olumsuz Sonuçlarının Üstesinden Gelmenin Yolları Ss, 204-217
The Connection between the Bystander Effect and Workplace Bullying in Organizations and the Ways to Overcome its Major Negative Outcomes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Sarı Gök  
Kültürel Miras Turizmi Araştırmalarının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi Ss, 218-234
Bibliometric Analysis of Cultural Heritage Tourism Studies with Visual Mapping Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri