Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
10-3 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaliha Çetinyokuş - Alp Geyik  
Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kapsamında Tünel Güvenliği ve Risk Analizi Ss, 492-510
Tunnel Safety and Risk Analysis within the Scope of Dangerous Goods Transport on Roads
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olgun Küçük - Mevlüt Can Koçak  
Trabzonspor Futbol Takımının Medyada Konumlandırılışı: Trabzon Örneği Ss, 511-520
The Positioning of Trabzonspor Sports Club on Media: The Case Of Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Gökmen - İbrahim Ege  
Karabük İl’indeki Rekreasyonel Alanların Coğrafi Dağılışı Ss, 521-537
Geographical Distribution of Recreational Areas in Karabük Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öykü Soyöz Semerci  
Lise Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı Üzerine Bir Alan Araştırması: Uşak Örneği Ss, 538-567
Field Research of Digital Game Addiction in High School Students: The Case of Uşak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Onbaş  
Sosyal Medyada Black Friday Reklamlarının Görünürlüğü Üzerine Bir Analiz: Hepsiburada ve Trendyol Örnekleri Ss, 568-586
An Analysis on the Visibility of Black Friday Ads on Social Media: Hepsiburada and Trendyol Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Uygurtürk - Eyüp Yılkan  
BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü Ss, 587-609
Comparative Measurement of Cash Flow Based Financial Performance in BIST Food and Beverage Sector with TOPSIS and ARAS Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Recep Bakar  
Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı: Sinop İli Örneği Ss, 610-626
University Students’ Perception of Destination Image: The Case of Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nayef J. Jomaa - Mohammad Alia - Kamariah Yunus  
The Use of Metadiscourse Markers in the Academic Writing of Hard and Soft Domains Ss, 627-644
Üstsöylem Belirleyicilerinin Fen ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Akademik Yazımlarda Kullanımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker  
Evaluation of the Sous Vide Technique in terms of Quality and Safety Ss, 645-654
Kalite ve Güvenlik Kavramları Bağlamında Sous Vide Tekniğinin Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut873
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ali Yetgin  
Covid 19’un Birleşik Krallık’taki Şirketlere Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma Ss, 655-663
The Effect of Covid-19 on Companies in the United Kingdom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Keleş - Kevser Çınar - Halil Akmeşe  
Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel İnovasyon Algılarının Bölüm Memnuniyetine Etkisi Ss, 664-679
The Impact of Individual Innovation Perceptions of Tourism Faculty Students on Department Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taşkın Deniz - Burhan Yavaş  
Karşılaştırmalı Bir Kültürel Coğrafya Araştırması: Bulak ve Yazıköy (Safranbolu) Kırsalında Keşkek Yapımı ve Kültürü Ss, 680-689
A Comparative Cultural Geography Study: Keşkek Production and Culture in the Bulak and Yazıköy (Safranbolu) Countryside
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Deniz - Elif Ceyda Albayrak  
Kadın Hareketleri ve Medya: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Ulusal Gazetelerde Temsili Üzerine Bir Analiz Ss, 690-709
Women’s Movements and Media: An Analysis of the Representation of the 8th March International Women’s Day in the National Newspapers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Sümer - Ayşe İpek Koca Ballı  
Öğretmenlerin Öz Yeterliklerinin Politik Becerilerine Etkisi Ss, 710-725
Effects of Teachers' Self-Efficacy on Political Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mesut Yılmaz  
Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme Ss, 726-741
Presentation of the Clergy in Turkish Cinema: A Review of Religious Characters in Kemal Sunal Films
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri