Türkçe

Quick accessÖzet


Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı: Sinop İli Örneği
Bu araştırmada üniversite öğrencileri perspektifinden Sinop ili destinasyon imajının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Sinop ili destinasyonuna ilişkin olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 501 üniversite öğrencisinden anket tekniği ve kolayda örneklem yöntemi kapsamında veri toplanmıştır. Öğrencilerden toplanan verilerinin analizi sonucunda Sinop destinasyonu için öğrencilerin imaj algısında şehir güvenliği, tarihi ve coğrafi değer, şehir halkı, sağlık, konaklama ve temizlik imkanları, ulaşım imkanları, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ve eğlence ve alışveriş imkanları önceliğinde olmak üzere yedi boyutta ulaşılmıştır. Öğrencilerin genel olarak Sinop şehri imaj algısı ortalaması ise ??¯ =2,78 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki öğrenciler Sinop şehrini tarihi ve coğrafi değer yönünden görülmeye değer çok sakin ve güvenli bir şehir olarak görmekle birlikte şehir halkı, sağlık, konaklama ve temizlik imkanları, ulaşım imkanları, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ve eğlence ve alışveriş imkanları yönünden yeterli düzeyde bulmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Destinasyon İmajı, Üniversite Öğrencileri, Sinop.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri