English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

S2 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Ayaz - Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Ocak 2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurettin Ayaz - Ahmet Gürbüz - Sevgi Kebeci  
Üretim İşletmeleri Yöneticilerinin Lojistik Köy Algıları: Karabük İli Örneği Ss, 1-19
The Freight Village Perceptions of the Production Enterprises Managers: The Case of Karabük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat Çabuk - Kemal Demir - Ercan Gökyer  
Cumhuriyet’in Yeni Kenti Karabük’ün 1937 – 1988 Dönemi Mekânsal Gelişimi ve Şehir Planları Ss, 20-39
Spatial Development and City Plans of Karabük, the New Town of the Republic, in the Period of 1937 – 1988
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss188
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Kılıç - Abdullah Karakaya - Mehmet Uçar  
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma Ss, 40-55
A Survey on University Students' Perceptions on Teaching Quality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss217
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Öztürk - Nuray Türker  
İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği Ss, 56-78
Job Satisfaction and Organizational Commitment of Correctional Officers: A Survey in Western Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Sedat Başdağ  
Üniversite Öğrencilerinin Özel Yurt Satın Alma Davranışı: Karabük İli Örneği Ss, 79-98
University Students' Buying Behaviour of Private Dormitories: The Case of Karabük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Deniz - Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
Sinop Kibrit Fabrikası Ss, 99-110
Sinop Match Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Diker - Adnan Çetinkaya  
Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi Ss, 111-125
Evaluation of Safranbolu Tourism Destination in the context of Accessible Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Gökyer - Melih Öztürk - Kemal Demir - Uğur Güler  
Samsun/Bafra Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi Ss, 126-141
Evaluation of Recreational Areas of Samsun/Bafra City Center and its Vicinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Yeşilçicek  
Mehmed Niyazi’nin Romanlarında Tarih Algısı Ss, 142-165
History Perceptions in the Novels of Mehmed Niyazi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten Demiral - Abdullah Karakaya  
İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları: Demir Çelik Sektörü Örneği Ss, 166-176
Information Systems Applications in Enterprises: The Case of Iron and Steel Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri Altıntaş - Abdullah Karakaya  
Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri Ss, 177-201
The Effects of Legal Awareness against Mobbing from the Point of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri