English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları: Batı Karadeniz Bölümü Örneği
(Job Satisfaction and Organizational Commitment of Correctional Officers: A Survey in Western Black Sea Region )

Yazar : İsmail Öztürk   - Nuray Türker  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 56-78


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan infaz koruma memurlarının iş doyumlarının, örgütsel bağlılıklarının ve iş doyumunun kurumlarına olan bağlılığı arttırıp artırmadığının belirlenmesidir. Çalışmada Batı Karadeniz Bölümü’nde [Karabük (Merkez ve Eskipazar ilçesi), Bartın, Kastamonu, Bolu, Zonguldak illerinde] hizmet veren ceza infaz kurumlarında yapılan ampirik bir çalışmadan elde edilen bulgu ve sonuçlar sunulmaktadır. Ana kütleyi temsil eden 524 infaz koruma memuru üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları incelendiğinde; ceza infaz koruma memurlarını genel olarak çalıştıkları işten elde ettikleri doyumun düşük olduğu, iş doyumundaki artışın örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca çalışmada memurların örgütsel bağlılıkların kurumun bulunduğu yere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, İnfaz Koruma Memurları, Batı Karadeniz Bölümü

Abstract
The main aim of this study is to determine the job satisfaction and organizational commitment of correctional officers and also to identify whether job satisfaction increases the commitment of officers or not. In this paper, findings of an empirical study that is conducted in the Correctional Institutions in Western Black Sea Region [in the provinces of Karabük (Centre ve Eskipazar district), Bartın, Kastamonu, Bolu, and Zonguldak] are presented. The findings of the survey which is conducted with 524 correctional officers show that job satisfaction of correctional officers is low and the increase in job satisfaction affects the organizational commitment positively. It is also find out that the organizational commitment of the officers varies according to the location of the correctional institution.

Keywords
Job Satisfaction, Organizational Commitment, Correctional Officer, Western Black Sea Region.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri