English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları: Demir Çelik Sektörü Örneği
(Information Systems Applications in Enterprises: The Case of Iron and Steel Industry )

Yazar : Gülten Demiral   - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 166-176


Özet
Günümüzde bilgiye ulaşma, yayma, işletme için yararlı hale getirme, bilişim sistemleri vasıtasıyla çok daha kolay gerçekleşmektedir. İşletmeler bu teknolojiler vasıtasıyla işgücü verimliliği, hızlı iletişim, iş güvenliği, üretimde otomasyon, online satış alternatifi, tedarik gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlarla işletmeler rasyonellik düzeyini artırma, performans artışı, müşteri memnuniyeti ve rekabet yeteneği kazanabilmektedirler. Bu noktada, işletmeler için önemli olan doğru bilişim sistemi temini ve bunun bilgiye dönüştürülmesidir. Çalışmada Karabük ilinde yer alan Kardemir A.Ş. demir çelik işletmesinin bilişim sistem faaliyetleri araştırılmıştır. Bu bağlamda söz konusu işletmenin yönetsel pozisyondaki çalışanlarıyla anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket formlarında yer alan veriler frekans, yüzde ve one sample t test yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar ise söz konusu demir çelik işletmesinin bilişim sistemlerinden yararlanarak optimum fayda sağladığını ve genel işletme performansını artırdığını göstermektedir. Sürdürülebilir performans artışı için ise bilişim sistem teknoloji ve uygulamalarının sürekli takip edilmesi ve bu alandaki yenilikleri, gelişmeleri iş süreçlerine adapte etmeleri yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Strateji.

Abstract
TToday, access to information, dissemination, making it useful for business are realized much easier through IT systems. Businesses have advantages on labor productivity, faster communication, safety, automation in production, online sales and supply using these Technologies. These advantages provide the improvement of the rational level, performance improvement, customer satisfaction and competitiveness capability. At this point, the important issue for businesses is providing accurate information systems and its conversion into knowladge. In this study, information system activities of Karabük Kardemir Inc. of iron and steel factory, located in Karabük province are analyzed. In this context, a questionnaire was conducted with managers. The data were analyzed using frequency, percentage, one sample t-test method. The results indicate that iron and steel factory provides optimum benefits by the information systems and increases the overall operating performance. For sustainable increase in Performance, information systems and technology improvement must be followed and improvements must be adapted to business processes.

Keywords
Information Systems, Information Technology, IT Strategy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri