English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Mehmed Niyazi’nin Romanlarında Tarih Algısı
Mehmet Niyazi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özellikle roman türünde yetiştirdiği en önemli isimlerden biridir. Eserlerinde Türk tarihinin – özellikle yakın dönem- önemli kesitlerinden esinlenen Mehmet Niyazi, vaka tertibini bu realitenin üzerine inşa eder. Dolayısıyla zaman, mekân, olay ve şahıslar kadrosu realist bir tavırla okuyucunun karşısına çıkar. Bu yönüyle “tarihi roman” türünün edebiyatımızdaki en güçlü örneklerini veren Mehmet Niyazi, bu anlayışıyla, zihinlere yerleştirilmeye çalışılan yanlış tarihi bilgi ve algıları da doğruya tevil eder. Yemen, Trablusgarp, Balkanlar ve Çanakkale gibi halen hatırası taze olan tarihi olayların konu edildiği romanları bu özellikleriyle; “ tarih öğretimi” bakımından da dikkate değer nitelikler taşır. Mehmet Niyazi’nin edebi anlayışını ve ferdi tefekkür cephesini de özetleyen bu gerçekçi anlayış, onun eserlerini “modern destan” sınırına yaklaştırmaktadır. Mehmet Niyazi “Yemen’ Ah Yemen!”, “Yazılmamış Destanlar” ve “Çanakkale Mahşeri” adlı eserlerini vücuda getirirken uzun yıllar arşivlerde ve sahada çalışmalar yapmış, bu yönüyle de “araştırmacı yazar” kimliğine sahip bir yazardır. “Edebiyat- Tarih” ve “tarihi roman” kavramları beraber düşünüldüğünde Mehmet Niyazi’nin bu alana çok önemli katkılar yaptığı hemen fark edilecektir

Anahtar Kelimeler
Mehmet Niyazi, tarihi roman, roman, Çanakkale, Yemen, Balkanlar.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri