English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma
(A Survey on University Students' Perceptions on Teaching Quality )

Yazar : İlknur Kılıç  - Abdullah Karakaya - Mehmet Uçar  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 40-55


Özet
Üniversite öğrencilerinin öğretim kalitesi algılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin öğretim kalitesi algısı Misyon, Öğretim Koşulları, Programları ve Öğretim Elemanları boyutlarında incelenmiştir. Araştırma kapsamında anket yöntemi ile elde edilen veriler, T testi, Anova, Tukey ve Korelasyon test istatistikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla öğretim programları ve öğretim elemanları değişkenlerini daha kaliteli bulduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin ikamet durumlarına göre Misyon ve Öğretim Koşulları değişkenleri ortalamaları farklılık göstermekte, ailesi ile ikamet eden öğrenciler ile yurt ve öğrenci evinde ikamet eden öğrenciler arasında farklılık bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, Kalite, Kalite Algısı, Yükseköğretimde Kalite

Abstract
This sudy which aims to determine the perceptions of students on the quality of teaching conducted at Vocational School of Çankırı Karatekin University. The perceptions of students were examined in the context of mission, teaching conditions, course programmes, and teaching staff. The data obtained from the survey analyzed using t test, Anova, Tukey and Correlation tests. Results show that female students believe that the quality of teaching conditions and teaching staff are high when compared to male students. Besides there is a difference between the perceptions of the students who live with his family and students who stay at dormitory or a student house on mission and teaching conditions.

Keywords
Quality, Quality Perception, Quality at Higher Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri