English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öğretmenler Açısından Hukuksal Farkındalığın Psikolojik Tacize Etkileri
(The Effects of Legal Awareness against Mobbing from the Point of Teachers )

Yazar : Furkan Fahri Altıntaş   - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : S2
Sayfa : 177-201


Özet
Bu çalışmada, psikolojik taciz kavramı, kamu kurumlarında psikolojik tacizin oluşma koşulları, öğretmenlerin işyerinde psikolojik tacizle karşılaşmaları durumunda bununla nasıl mücadele edecekleri veya hangi hukuki yollara başvurabilecekleri, hangi hukuki yolların farkında oldukları ve bu farkındalıkların psikolojik yıldırmanın (mobbing) etkisinin azaltılmasındaki rolü incelenmiştir. Ayrıca hukuki farkındalıklar veya psikolojik tacize karşı hukuki başvuru yöntemleri aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı, meslek süreleri dikkate alındığında öğretmenler arasında psikolojik yıldırma etkisinin azaltılması açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kastamonu ili Araç ilçesi orta öğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Anket tekniği kullanılarak yapılan çalışmadan nicel sonuçlar elde edilmiş ve sosyal bilimler için kullanılan istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin psikolojik tacize karşı başvurulan hukuki yöntemlerin farkında oldukları, kullanılan bu yöntemlerin bazılarının psikolojik tacizin azalması açısından kendileri için anlamlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik taciz (mobbing, psikolojik yıldırma), hukuksal farkındalık, öğretmenler.

Abstract
In this study, the psychological harassment (mobbing) concept, the conditions of psychological harassment in public organizations, in the case of harrassment how teachers cope with that, what kind of legal actions they can take or what kind of legal actions they are aware of, and the role of awareness in order to reduce the effect of mobbing are examined. Besides whether there is a significant difference between legal awareness or legal actions against mobbing,and also if there are differences in the reduction of the effect of mobbing according to their years of seniority. The sample of the research consists of the secondary school teachers in Araç, a city of Kastamonu province. The quantitative data were obtained by a structured questionnaire and data were analyzed using statistical methods for social sciences. Findings show that teachers are aware of the legal actions against mobbing, some legal actions they take are useful in order to reduce the harrassment.

Keywords
Psychological harrassment (mobbing, psychological terrorization), legal awareness, teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri