English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

11-3 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül,2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKöksal Bilirdönmez - Çağatay Çevik  
Öğretim Stratejilerinde Dijital Bir Proje Önerisi: “Ayın Evreleri” Ss, 433-451
A Digital Project Proposal in Teaching Strategies: "The Phases of the Moon"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1065
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin Özodabaş - Moustafa Kioutsouk Moustafa  
Mudanya Tarihi Evlerinden Bir Örnek: Yeniden Yapım Çalışmalarının İncelenmesi Ss, 452-466
An Example from Mudanya Historical Houses: Examination of Reconstruction Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mevlüt Budak  
Okullarda Alınan Korona Virüs Önlemlerine ve “Okulum Temiz” Belgesine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumu Ss, 467-478
The Attitude of Students' Parents Towards Corona Virus Measures Taken in Schools and the “My School is Clean” Certificate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Süer  
Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımı: Bergama İlçesi Örneği Ss, 479-502
Utilization of Cultural Heritage for Tourism Purposes: The Case of Bergama County
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Devrim Tunca - Eti Akyüz Levi  
Kırsal Mirasın Korunması ve Yerel Turizm: Foça Kozbeyli Örneği Ss, 503-525
Conservation of Rural Heritage and Local Tourism: Case of Foça, Kozbeyli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
“Organize İşler” Filminde İdeolojinin İnşası Ss, 526-537
The Construction of Ideology in the Movie "Organize İşler"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Simten Sütünç  
Geçmiş Peyzajları Gelecek için İnşa Etmek: Bir Sulak Alanın Peyzaj Biyografisi Ss, 538-550
Building Past Landscapes for the Future: Landscape Biography of a Wetland
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Sercan Sağlam  
Çeşme Kalesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi İlgisindeki "Ceneviz" Dönemine Metodolojik Bir Yaklaşım Ss, 551-568
A Methodological Approach to the "Genoese" Period of Çeşme Castle in the UNESCO World Heritage Tentative List Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duran Cankül - Mert Ünal  
Türkiye’de Turizm ve Gastronomi Alanında Menü ile İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi Ss, 569-576
Bibliometric Analysis of Research on Menu in Tourism and Gastronomy in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale Yılmaz  
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde Ege Bölgesi Ceneviz Kaleleri Ss, 577-596
Genoese Castles of Aegean Region UNESCO World Heritage Tentative List
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan Garipağaoğlu Uğur - Orhan Akova  
Turizmde Bir Pazarlama Aracı Olarak Oyunlaştırma Ss, 597-613
Gamification as a Marketing tool in the Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Gezer - Önder Deniz  
Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali’nin Başlangıcından Günümüze Gelişim Serüveni Ss, 614-631
The Adventure from the Beginning to the Present of Uşak Winged Seahorse Short Film Festival
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Gürneş Boz - Erdem Temeloğlu - Murat Aksu  
Atmosfer Unsurlarından Renklerin Otel Lobileri Açısından Değerlendirilmesi: Ali’s Farm Butik Otel & Spa Örneği Ss, 632-644
The Evaluation of Colors as Atmospheric Elements in Terms of Hotel Lobbies: Example of Ali's Farm Boutique Hotel & Spa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri