English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Okullarda Alınan Korona Virüs Önlemlerine ve “Okulum Temiz” Belgesine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumu
(The Attitude of Students' Parents Towards Corona Virus Measures Taken in Schools and the “My School is Clean” Certificate )

Yazar : Mustafa İnce  - Mevlüt Budak  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-3
Sayfa : 467-478


Özet
Yakın dönemin en büyük salgın hastalıklarından biri olan COVİD 19, kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Salgın, başta gündelik hayat ve sosyal yaşam olmak üzere üretimi, tüketimi, ticareti, eğitimi, turizmi, uluslararası ilişkileri, kamusal yapıyı derinden etkileyerek bir anda dünyanın adeta gidişatını değiştirmiştir. Salgından daha fazla etkilenmemek için ülkeler bir yandan kapanırken diğer yandan hayatın tamamen durmaması adına her alanda alternatifler geliştirme çabasına girmişlerdir. Ülkemizde de özellikle eğitim alanında faaliyetlerin devam etmesi için farklı yol ve yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte farklı kesimlerde okullar açılsın mı? açılmasın mı? tartışmaları yaşanmaya başlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı da salgından etkilenmeden süreci işletmek maksadıyla okullarda gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatmış, bu çalışmaları tamamlayan okullara ise ‘okulum temiz’ belgesi verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘okulum temiz’ uygulamasına karşı velilerin yaklaşımlarının nasıl olduğunu tespit etmeye çalışmaktır. Çalışma kapsamında velilerin okullarda alınan korona virüs önlemlerine ve ‘Okulum Temiz’ belgesine karşı tutumları incelenmiştir. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim alan öğrenci velilerine 17 soruluk bir anket uygulanmış ve çalışmaya 869 kişi katılmıştır. Elde edilen temel verilere göre, velilerin çoğunun okullarda alınan korona virüs önlemlerine ve ‘Okulum Temiz’ belgesine güvendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Koronavirüs, Okulum Temiz, Virüs Önlem, Eğitim, Karabük

Abstract
COVID 19, one of the biggest epidemic diseases of the recent period, affected the whole world in a short time and was declared a pandemic by the World Health Organization. The epidemic has changed the course of the world in an instant by deeply affecting production, consumption, trade, education, tourism, international relations, and public structure, especially in daily life and social life. To mitigate the effects of the pandemic, countries have made an effort to develop alternatives in every field in order not to stop life completely. In our country, different ways and methods have been developed for the continuation of activities, especially in the field of education. Discussions of opening schools started to take place. The Ministry of National Education has also started work to take the necessary precautions in schools in order to run without being affected by the epidemic. The "My school is clean" certificate has been given to the schools that have completed these studies. The purpose of this study is to try to determine the approach of parents towards the "My school is clean" program initiated by the Ministry of National Education. In the study, the parents' attitudes towards the coronavirus measures taken in schools and the “My School is Clean” document were examined. In this context, a questionnaire consisting of 17 questions was applied to the parents of students studying at pre-school, primary school, middle school, and high school levels, and 869 people participated in the study. According to the basic data obtained, it was concluded that most of the parents trust the coronavirus measures taken in schools and the “My School is Clean” certificate.

Keywords
Coronavirus, My School is Clean, Virus Precaution, Education, Karabük.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri