Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
3-1 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı


Karabük  Mart 2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülay Günay - Özgün Bener  
Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları Ss, 1-16
Attitudes of Young Adults Towards Marriage and Family Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Yılmaz  
Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi Ss, 17-26
Analysis of the Memory Improvement of the Children Two Years After They Were Applied Memory Training at the Age of Six
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Korkmaz Ekici  
Fayyum Portreleri Ss, 27-36
Fayyum Portraits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Uğurlu - Erkan Kıral  
Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşleyiş Süreci ve Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Ss, 37-55
The Process of Teacher Candidates Service-Learning and The Views Relating with The Attainments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren Karayel Gökkaya  
Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı Ss, 56-67
A pioneer in Turkish Painting: Nazmi Ziya Guran The Period, His Life and Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Temizkan - Hüseyin Alkış  
Kobi’lerin Yönetsel Sorunlarının Çözümünde Japon Yönetim Sisteminin Rolü Ss, 68-85
The Role of Japan Management Model in Solving Managerial Problems of Smes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Sayın - Erol Sayın  
Girişimcilik ve İnovasyon’un Küme Oluşumunda Önemi ve Devlet Yardımlarının Etkisi Ss, 86-94
The Importance of Entrepreneurship and Innovation in Cluster Formation and The Effect of State Aid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri