Türkçe

Quick accessFayyum Portreleri
(Fayyum Portraits )

Author : Deniz Korkmaz Ekici    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 3-1
Page : 27-36


Özet
Fayyum Portreleri, Mısır’ın Fayyum bölgesindeki yeraltı mezarlıklarından çıkarıldıkları için bu adla nitelendirilmişlerdir. Portreler Mısır’ın Roma İmparatorluğu egemenliği altında olduğu dönemde, MS. I - III. yüzyıllar arasında gerçekleştirilmiştir. Günümüzdeki portreleri aratmayacak şekilde tasvir edilen bu portreler, modelin bireysel niteliklerini olabildiğince ayrıntılı bir biçimde gösterir. Çalışmamızda, ölüye sonsuz yolculuğu sırasında eşlik etmek üzere yapılmış olan bu portrelerdeki bilinmeyenler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fayyum, Portre, Mısır Resmi

Abstract
The Portraits of Fayyum have been called this name because they were found in underground cemeteries in Fayyum, Egypt. These portraits were made between the 1st and 3rd centuries B.C. when Egypt was under the rule of the Roman Empire. These portraits, to which contemporary portraits are stylistically similar, show the individual characteristics of the portrait models in great detail. In the present study, unknown elements of these portraits, which were prepared to accompany the deceased during the infinite journey, were emphasized.

Keywords
Fayyum, Portrait, Egyptian Painting

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri