Türkçe

Quick accessÖzet


Fayyum Portreleri
Fayyum Portreleri, Mısır’ın Fayyum bölgesindeki yeraltı mezarlıklarından çıkarıldıkları için bu adla nitelendirilmişlerdir. Portreler Mısır’ın Roma İmparatorluğu egemenliği altında olduğu dönemde, MS. I - III. yüzyıllar arasında gerçekleştirilmiştir. Günümüzdeki portreleri aratmayacak şekilde tasvir edilen bu portreler, modelin bireysel niteliklerini olabildiğince ayrıntılı bir biçimde gösterir. Çalışmamızda, ölüye sonsuz yolculuğu sırasında eşlik etmek üzere yapılmış olan bu portrelerdeki bilinmeyenler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Fayyum, Portre, Mısır Resmi

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri