Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
11-1 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCenk Murat Koçoğlu - Ayşe Canatar  
Online Seyahat Alışverişini Etkileyen Bileşenler ve Seyahat Satın Alma Niyeti: Safranbolu’daki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma Ss, 1-11
Components Affecting Online Travel Shopping and Travel Shopping Intention: A Research on Hospitality Business in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Gökmen - Ali Özçağlar  
Balıkesir İlinin İdari Coğrafyası ve Kır/Kent Nüfusunun Tespiti Ss, 12-32
Administrative Geography of Balıkesir Province and Determination of Rural/Urban Population
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Volkan Sancı  
Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların Benlik Saygısının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Üzerine Etkisi Ss, 35-52
The Effect of Self-Esteem on Psychological Resistance Levels of Women Working in the Textile Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
Medyanın Kültüre Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 53-65
A Study on the Impact of Media on Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Bilirdönmez - Burak Erhan Tarlakazan  
Doğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Valilik Logolarının İkonografik ve İkonolojik Analizi Ss, 66-88
Iconographic and Iconological Analysis of the Governor's Logos of the Provinces in the Eastern Anatolia Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Eşitti - Sedef Ece Batıbeki  
Evcil Hayvanlarla Seyahat Üzerine Bir Çalışma Ss, 89-102
A Study on Travel with Pets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgeriş - Faris Karahan  
Turizm Alanlarındaki Rekreasyonel Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği ve Sakin Şehir Politikaları: Uzundere (Erzurum) Örneğinde Bir Değerlendirme Ss, 103-117
Cittaslow Policies and Sustainability of Recreational Water Resources in Tourism Areas: An Evaluation Based on Uzundere (Erzurum)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Babaoğlu  
Coronavirüs Nedeniyle Türkiye’de Firmaların Yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 118-134
Corporate Social Responsibility due to Covid-19: An Investigation of Firms in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş Tuncer - İrfan Mısırlı  
Turizm Sektöründe AB Projeleri: Tuyup Örneği Ss, 135-144
EU Projects in Tourism Sector: TUYUP Project Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Gökmen  
Türkiye'de Yargının Stratejik Yönetimi Ss, 145-161
Strategic Management of the Judiciary in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Tüfekçi  
1916 Yılı Kırgızistan İsyanı (Rus İmparatorluğu’nun Sömürge Politikasına Karşı Kırgız Halkının Millî Kurtuluş Mücadelesi) Ss, 162-176
Kyrgyzstan Revolt of 1916 (National Struggle of the Kyrgyz Against Colonial Policy of Russian Empire)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun Akyol - Süleyman Akkaşoğlu  
Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi Ss, 177-194
Contribution of Alternative Tourism Types to Destinations: Artvin and Sports Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut922
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Canbulat  
“ÇÃR-TÃK”TAN “ÇARDAK”A Sözcüğün Tarihsel Semantiği Üzerine bir Monografi Ss, 195-225
From “ÇÃR-TÃK” to “ÇARDAK” A Monograph on the Historical Semantics of the Word
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Kaya - Nisanur Erol  
El Sanatları Ürünlerinin Kırsal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Espiye - Akkaya Köyü Örneği Ss, 226-240
Evaluation of Handicraft Products in the Scope of Rural Tourism: the Case of Espiye - Akkaya Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi Karakök - Abdurrahman Dinç  
Türkiye’de Ekoturizm Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000-2020) Ss, 241-255
Investigation of Postgraduate Thesis on Ecotourism in Turkey (2000-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri