English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

8-1 . SayıEditör
Doç. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa İnce - Mevlüt Can Koçak  
Sigarayı Bırakmada Kitle iletişim Araçlarında Yer Alan Kamu Spotlarının Etkisi Ss, 1-11
The Impact of Public Spots on Giving up Smoking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Kalaycı - Sevgi Öztürk  
Kastamonu-Çatalzeytin ve Çevresinin İklim Konforu Şartlarının Ekoturizm Aktiviteleri Yönünden İncelenmesi Ss, 12-21
Investigation of the Climate Comfort Conditions of Kastamonu-Çatalzeytin and its Surroundings in terms of Ecotourism Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selda Geyik Yıldırım  
Kanada’da Çokkültürcülüğün Ortaya Çıkış Nedenleri Ss, 22-42
The Reasons for the Occurrence of Multiculturalism in Canada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss480
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Aktaş - Cevdet A. Kayalı  
BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmalarin TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi Ve Analizi Ss, 43-59
Performance Evaluation and Analysis through the TOPSIS Method of Firms in the Automotive Sector Trading in BIST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytaç Çağlar  
Kazakistan’ın Ulus İnşa Süreci ve Ekonomi Politiği Ss, 60-84
Kazakhstan's Nation-Building Process and Economic Policy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eşe Çağlar  
Aksaray’da Çekilen Somuncu Baba Filminde Aile Ss, 85-100
The Family in the Film “Somuncu Baba” Taken in Aksaray
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste İşci - Nurcan Pınarcı - Atila Gül  
Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği Ss, 101-115
Urban Ecotourism and Applicability in Isparta City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Keçili  
Tarihçilik Açısından Büyük Taarruz Sahasının Ekoturizm İle İlişkilendirilmesi Ss, 116-128
Associating the Region of the Great Offensive with Ecotourism from the Perspective of History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Soyal Şenol  
Kadınların Özel Hallerinde Kur’ân Okuması ve Kur’ân’a Dokunması İle İlgili Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi Ss, 129-155
The Analysis and Assessment of Hadith Narrations about Reciting and Touching the Quran During Women’s Special Circumstances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Karaman - Mehmet Nuri Yıldırım - İsmail Ertan Ertürk  
Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İç Mekan Tasarımı Programını Tercih Etme Nedenleri Ss, 156-172
Usak University Banaz Vocational Of The Interior Design Program School Students’ Reasons For Prefering
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziyaettin Turan - Raşit Çolak  
ELT (İngiliz Dili Eğitimi)/EFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce) Sınıflarında Kısa Hikâyenin Bir Öğrenme/Öğretim Aracı Olarak Kullanılması: “The Neclace” By Guy De Maupassant Ss, 173-189
The Use of Short Story as a Learning/Teaching Tool in ELT/EFL Classes: “The Necklace” By Guy De Maupassant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye Çöldemli  
Açık ve Kapalı Sınıf Morfemleri Açısından Türkçe ve Hintçe (Urduca) Dilleri Arasındaki Benzer Kelimeler Ss, 190-199
Similar Words between Turkish & Hindi (Urdu) Languages in terms of the Open and Closed Class Morphemes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Bertan - Serap Alkaya  
Konaklama Tesislerine Yönelik Eko Lider Uygulaması Ss, 200-206
Eco Leader Applications for Accommodation Facilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan Aydoğdu - Yusuf Ziya Koç - Dilara Eylül Koç  
Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 207-226
A Research on Revisit Intention of Local Tourists to Ilgaz Mountain Destination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri